Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2017-2018
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3505857
od 28 marca 2008
Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro » Rozstrzygnięte

Artykuły
  Świadczenia usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Kikół
  Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez terapeutę metodą integracji sensorycznej dla dziecka z autyzmem z terenu gminy Kikół
  Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez terapeutę metodą integracji sensorycznej dla dziecka z autyzmem z terenu gminy Kikół
  Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez rehabilitanta oraz logopedę dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Kikół
  Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez neurorehabilitanta dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Kikół
  Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez logopedę oraz terapeutę metodą integracji sensorycznej dla dziecka z autyzmem z terenu gminy Kikół
  Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez logopedę oraz teraprutę metodą integracji sensorycznej dla dziecka z autyzmem z terenu gminy Kikół
  Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez pedagoga oraz logopedę dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Kikół
  Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez neurorehablilitanta dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Kikół
  Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu ratowniczego w ramach zadania "Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kikół" ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.
  Zapytanie ofertowe świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez logopedę oraz pedagoga dla dziecka z autyzmem z terenu gminy Kikół.
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  ZAPYTANIE OFERTOWE świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez logopedę, terapeutę metodą integracji sensorycznej oraz pedagoga dla dziecka z autyzmem z terenu gminy Kikół.
  Zapytanie ofertowe na Rozbudowe i modernizację infrsatruktury kanalizacyjnej w miejscowości Kikół
  Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu ratowniczego w ramach zadania "Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kikół" ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.
  Zapytanie świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez neurorehabilitanta dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Kikół
  Zapytanie ofertowe świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez neurologopedę dla dziecka z autyzmem z terenu gminy Kikół.
  Zapytanie ofertowe świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez psychologa dla dziecka z autyzmem z terenu gminy Kikół.
  Zapytanie ofertowe świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez psychologa dla osoby z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Kikół
  Zapytanie ofertowe świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez rehabilitanta oraz psychologa (integracja sensoryczna) dla dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym z terenu gminy Kikół.
  Zapytanie ofertowe świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez oligofrenopedagoga oraz logopedę dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Kikół.
  Zapytanie ofertowe świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez psychologa dla dziecka z autyzmem z terenu gminy Kikół.
  Zapytanie ofertowe świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez rehabilitanta oraz psychologa (integracja sensoryczna) dla dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym z terenu gminy Kikół.
  Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez pedagoga, logopedę oraz psychologa dla dziecka z autyzmem z terenu gminy Kikół
  Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez rehabilitanta, logopedę oraz psychologa (integracja sensoryczna) dla dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym z terenu gminy Kikół
  ZAPYTANIE OFERTOWE świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez rehabilitanta dla osoby z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Kikół
  Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez pedagoga dla osób z zaburzenioami psychicznymi z terenu gminy Kikół
  ZAPYTANIE OFERTOWE świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez pedagoga dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Kikół
  Zapytanie ofertowe na przygotowanie dokuemntacji projektowej
  Zapytanie ofertowe - na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez rehabilitanta oraz pielęgniarkę/pielęgniarza dla osoby z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Kikół
  Informacja dotycząca zapytania ofertowego na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez rehabilitanta oraz pielęgniarkę/pielęgniarza dla osoby z zaburzeniami psychicznymi
  Zapytanie ofertowe świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez rehabilitanta oraz pielęgniarkę/pielęgniarza dla osoby z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Kikół
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Zapytanie ofertowe świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez psychologa lub psychoterapeutę dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Kikół
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez rehabilitanta dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Kikół
  Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez rehabilitanta dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Kikół
  Informacja dot. Zapytania ofertowego na świadczenie usług specjalistycznych z terenu gm. Kikół
  ZAPYTANIE OFERTOWE " Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez rehabilitanta dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Kikół"
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Zapytanie ofertowe: "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez pedagoga - terapeutę behawioralnego dla 11-letniego dziecka z upośledzeniem rozwoju umysłowego w stopniu umiarkowanym z terenu gminy Kikół."
  informacja dot. Zapytania ofretowego na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
  Zapytanie ofertowe:"Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez pielęgniarkę/pielęgniarza oraz rehabilitanta dla osoby z otępieniem umysłowym z terenu Gminy Kikół
  Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
  Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego
  Zapytanie ofertowe na zakup urn wyborczych
  Zapytanie ofertowe; "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez pedagoga - terapeutę behawioralnego oraz neurologopedę dla 3-letniego dziecka z autyzmem z terenu gminy Kikół"
  Zapytanie ofertowe na sporządzenie inwentaryzacji budynku Szkoły Podstawowej w Kikole
  Zapyanie ofertowe na: "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kikół"
  ZAPYTANIE OFERTOWE "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez rehabilitanta dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Kikół"
  ZAPYTANIE OFERTOWE " Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez pedagoga - terapeutę behawioralnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Kikół"
  ZAPYTANIE OFERTOWE "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez neurorehabilitanta dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Kikół"
  ZAPYTANIE OFERTOWE "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez logopedę dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Kikół"
  Zapytanie Cenowe
  ZAPYTANIE OFERTOWE
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Zapytanie ofertowe "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Kikół"
  Zapytanie ofertowe "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - dla dzieci z autyzmem z terenu gminy Kikół"
  Zapytanie ofertowe na: Usługi szkoleniowe pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych ..."
  WYBÓR OFERTY
  Zapytanie ofertowe na : Usługi szkoleniowe pn: "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych ..."