Celem Biuletynu jest zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji na temat działalności władz samorządu lokalnego.

Na stronach internetowych BIP-u znajdziecie Państwo informacje na temat: 
    - organów władzy samorządowej - osób sprawujących w nich funkcje, ich zadań i kompetencji, oświadczeń majątkowych 
    - statutu, regulaminu organizacyjnego, uchwał, podatków i opłat lokalnych 
    - rejestrów zamówień publicznych, ogłoszeń wyników przetargów, ofert inwestycyjnych 
    - prowadzonych rejestrów i ewidencji 
    - ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń 
    - jednostek organizacyjnych gminy

Najważniejsze akty prawne dotyczące Biuletynu Informacji Publicznej:
    Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz.U.01.112.1198) 
    Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.02.101.926) 
    Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. (Dz.U.01.130.1450) 
    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. (Dz.U.02.67.619) 
    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia  2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. (Dz.U.07.10.68)


Wszelkie sugestie związane z jego funkcjonowaniem i rozwojem prosimy o przesyłanie na adresy:
    
urzad@kikol.pl

Urząd Gminy Kikół
Plac Kościuszki 7
87-620 Kikół

tel.  +48 54 289 46 70
fax. +48 54 289 46 70

Redakcja

Piotr Zarembski

Telefon : 54 289-46-70

E-mail: p.zarembski@kikol.pl

 Mariusz Marciniak (wpisy do 30.04.2011)

Stanowisko redaktora bip.kikol.pl  do 30.04.2011 aktualnie nie pracuje w Urzędzie Gminy Kikół