Funkcja

Imię i nazwisko

Tel.

Pokój

Wójt Gminy

Józef Predenkiewicz

34

9

Zastępca Wójta Gminy, Sekretarz Gminy

Małgorzata Baranowska

39

11

Skarbnik Gminy

Wioletta Frej

33

15

 Kierownik Referatu Infrastruktury

Artur Redmerski

48

7

Zastępca  Kierownika Referatu Infrastruktury

Inspektor ds. gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej

Andrzej Sobociński

45

5

Zastępca Skarbnika, Inspektor ds. wymiaru podatku i opłat oraz środków transportu 

Krzysztof Kozłowski

27

14

Kierownik USC

Jacek Wilkanowski

24

2

Inspektor ds. obywatelskich

Zastępca Kierownika USC

Anna Jabłońska

24

2

Podinspektor ds. rolnictwa, ochrony środowiska i zabytków

Aleksandra Wiśniewska

38

4

Stanowisko ds. realizacji podatków i opłat

Konrad Wyborski

27

14

Specjalista ds. wydatków księgowosci budżetowej

Urszula Kozłowska

35

17

Inspektor ds. dochodów księgowosci budżetowej

Małgorzata Falkowska

35

17

Kasjer

Beata Kaczmarek

26

8

Podinspektor ds. działalności gospodarczej i edukacyjnej

Agnieszka Pawłowska

30

12

Stanowisko ds. kultury, sportu, zdrowia, promowania gminy

Joanna Madzierska 

45

5

Informatyk, Inspektor Ochrony Danych

Piotr Zarembski

31

13

Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego mienia komunalnego i gospodarki gruntami

Julita Borucka Kozłowska

45

5

Inspektor ds. inwestycji, zamówień publicznych oraz programów i projektów

Magdalena Karaś Sadowska

47

18

Podinspektor ds. inwestycji, zamówień publicznych oraz programów i projektów

Iwona Boguska

47

18

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu

Jolanta Zarembska

21

10

Inspektor ds. samorządowych, OSP i obsługi Rady

Agnieszka Wasilewska

28

19

Inspektor ds. kadr

Justyna Zarembska

32

16

Inspektor ds. płac i rozliczeń podatku VAT

Agnieszka Bojałkowska

zastępstwo za

Barbara Chojnicka

32

16

Główny księgowy ds. oświaty

Agnieszka Korytowska

30

12

Stanowisko ds. płac i rozliczeń oświaty

Agnieszka Banak 

30

12

Stanowisko ds. rozliczeń finansowych wod-kan

Jolanta Raniszewska 

38

4

Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi

Wiktoria Janowicz

38

4

Stanowisko ds. rolnictwa, ochrony środowiska i zabytków

Karolina Gołębiewska

38

4