TR> TR>

Lp.

Nr
protok.

Data
uchwały

W sprawie

199 XXXIV 18.01.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2022
200 XXXIV 18.01.2022 ramowego planu pracy Rady Gminy Kikół na 2022 rok
201 XXXIV 18.01.2022 przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok
202 XXXIV 18.01.2022 przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Kikół na 2022 rok
203 XXXV 15.02.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2022
204 XXXV 15.02.2022 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikoł na lata 2022 - 2035
205 XXXVI 31.03.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2022
206 XXXVI 31.03.2022 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikoł na lata 2022 - 2035
207 XXXVI 31.03.2022 wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa z Powiatem Lipnowskim oraz Gminami
208 XXXVI 31.03.2022 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
209 XXXVI 31.03.2022 przystąpienia do soporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Kikół na lata  2022 - 2032
210 XXXVI 31.03.2022 rozpatrzenia złożonej petycji
211 XXXVI 31.03.2022 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
212 XXXVI 31.03.2022 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
213 XXXVII 12.05.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2022
214 XXXVII 12.05.2022 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikoł na lata 2022 - 2035
215 XXXVII 12.05.2022 wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników
216 XXXVII 12.05.2022 przyjęcia "Zasad budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków"
217 XXXVII 12.05.2022 przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
218 XXXVII 12.05.2022 zasad i trybu przeprowadzania konsultacji dotyczących zmiany rodzaju urzedowych nazw miejscowości
219 XXXVII 12.05.2022 ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków OSP z terenu Gminy Kikół
220 XXXVIII 17.06.2022 udzielenia Wójtowi Gminy Kikół wotum zaufania
221 XXXVIII 17.06.2022 zatwierdzenia sprawozdania finansowego
222 XXXVIII 17.06.2022 absolutorium dla Wójta Gminy Kikół za rok 2021
223 XXXVIII 17.06.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2022
224 XXXVIII 17.06.2022 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikoł na lata 2022 - 2035
225 XXXVIII 17.06.2022 nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Kikół"
226 XXXVIII 17.06.2022 nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Kikół"
227 XXXVIII 17.06.2022 nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Kikół"
228 XXXVIII 17.06.2022 nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Kikół"
229 XXXIX 16.08.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2022
230 XXXIX 16.08.2022 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikoł na lata 2022 - 2035
231 XXXIX 16.08.2022 utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia na rzecz Gmin i Powiatu Lipnowskiego
232 XXXIX 16.08.2022 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
233 XXXIX 16.08.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i związywania problemów alkoholowych
234 XXXIX 16.08.2022 ustalenia średniej ceny jednostki paliwa
235 XL 16.09.2022 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2022
236 XL 16.09.2022 zatwierdzenia zmian w "Planie odnowy miejscowości Grodzeń na lata 2017 - 2024"
237 XL 16.09.2022 zatwierdzenia zmian w "Planie odnowy miejscowości Hornówek na lata 2017 - 2024"
238 XL 16.09.2022 zatwierdzenia zmian w "Planie odnowy miejscowości Janowo na lata 2017 - 2024"
239 XL 16.09.2022 zatwierdzenia zmian w "Planie odnowy miejscowości  Jarczechowo na lata 2017 - 2024"
240 XL 16.09.2022 zatwierdzenia zmian w "Planie odnowy miejscowości Kołat na lata 2017 - 2024"
241 XL 16.09.2022 zatwierdzenia zmian w "Planie odnowy miejscowości Moszczonne na lata 2017 - 2024"
242 XL 16.09.2022 zatwierdzenia zmian w "Planie odnowy miejscowości  Niedźwiedź na lata 2017 - 2024"
243 XL 16.09.2022 zatwierdzenia zmian w "Planie odnowy miejscowości Rybniki na lata 2017 - 2024"
244 XL 16.09.2022 zatwierdzenia zmian w "Planie odnowy miejscowości Sumin na lata 2017 - 2024"
245 XL 16.09.2022 zatwierdzenia zmian w "Planie odnowy miejscowości Walentowo na lata 2017 - 2024"
246 XL 16.09.2022 zatwierdzenia zmian w "Planie odnowy miejscowości Wawrzonkowo na lata 2017 - 2024"
247 XL 16.09.2022 zatwierdzenia zmian w "Planie odnowy miejscowości Wola na lata 2017 - 2024"
248 XL 16.09.2022 zatwierdzenia zmian w "Planie odnowy miejscowości Zajeziorze na lata 2017 - 2024"
249 XL 16.09.2022 zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Boguchwała na lata 2022 - 2029"
250 XL 16.09.2022 zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Ciełuchowo na lata 2022 - 2029"
251 XL 16.09.2022 zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Dąbrówka na lata 2022 - 2029"
252 XL 16.09.2022 zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Kikół na lata 2022 - 2029"
253 XL 16.09.2022 zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Konotopie na lata 2022 - 2029"
254 XL 16.09.2022 zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Korzyczewo na lata 2022 - 2029"
255 XL 16.09.2022 zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Lubin na lata 2022 - 2029"
256 XL 16.09.2022 zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Lubinek na lata 2022 - 2029"
257 XL 16.09.2022 zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Trutowo na lata 2022 - 2029"
258 XL 16.09.2022 zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Wolęcin na lata 2022 - 2029"
259 XL 16.09.2022 rozpatrzenia złożonej petycji
260 XL 16.09.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i przedszkolach
261 XL 16.09.2022 ustalenia zniżek nauczycieli
262 XLI 26.10.2022 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2022
263 XLII 26.10.2022 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2022
264 XLII 26.10.2022 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2022 - 2035
265

XLII

26.10.2022 przyjęcia i przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków ...
266 XLII 26.10.2022 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
267 XLII 26.10.2022 przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kikół na lata 2022 - 2032
268 XLII 26.10.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach
269 XLII 26.10.2022 rozpatrzenia złożonej petycji
270 XLIII 9.11.2022 obniżenia średniej ceny skupu żyta
271 XLIII 9.11.2022 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
272 XLIII 9.11.2022 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
273 XLIII 9.11.2022 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2022
274 XLIII 9.11.2022 Programu wspołpracy organów Gminy Kikół z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami ...
275 XLIV 14.12.2022 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2022
276 XLIV 14.12.2022 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2022 - 2035
277 XLIV 14.12.2022 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
278 XLV 29.12.2022 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2022
279 XLV 29.12.2022 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2022 - 2035
280 XLV 29.12.2022 ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnionej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów dowozu
281 XLV 29.12.2022 uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2023
282 XLV 29.12.2022 uchwalenia zmian WPF Gminy Kikół na lata 2023 - 2036