ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA – URZĘDU GMINY KIKÓŁ

Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:
Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.

Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu: poniedziałek-piątek: 7:15 - 15:15 do Sekretariatu Urzędu Gminy w Kikole mieszczącego się w pokoju nr 10 (I pietro) przy Palcu Kościuszki 7 w Kikole na następujących nośnikach danych:
- Pamięć masowa USB

- Płyta CD-RW,DVD-RW
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.

Akceptowalne formaty załączników to:
- DOC, RTF
- XLS
- CSV
- TXT
- GIF, TIF, BMP, JPG
- PDF
- ZIP

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Link do Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy w Kikole