Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2017-2018
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3510035
od 28 marca 2008
Przetargi » Roztrzygnięte

Artykuły
  "Przebudowa drogi gminnej Nr 170101C w miejscowości Hornówek dz. Nr 81/2"
  „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 953 875,00 zł dla Gminy Kikół na pokrycie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów”
  "Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 900 000,00 zł dla Gminy Kikół na pokrycie deficytu budżetowego"
  Gmina Kikół. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2021r.
  „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami, do długości 0,830 km, w obrębie geodezyjnym: Moszczonne cz. dz. nr 54, 138/12 i 139/9”
  „Zakup biletów miesięcznych na dowóz dzieci z terenu gminy Kikół do szkół podstawowych i gimnazjum w 2018/2019 roku”
  "Wykonanie modernizacji nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wola - Wawrzonkowo o długości 400 mb"
  „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kikół”
  Roczny Plan Zmówień Publicznych na 2018 rok
  "Modernizacja drogi w Konotopiu o długości 650 mb."
  "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kikół"
  "Wykonanie modernizacji nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Kikół - etap II"
  Wykonanie modernizacji nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Kikół
  „Dostawa gruzu betonowego na drogi gminne w 2018 roku”
  "Dostawa kruszywa -kamienia łamanego na drogi gminne dla Gminy Kikół w 2018 r."
  "Dostawa paliw płynnych dla Gminy Kikół na 2018 r."
  "Dostawę oleju opałowego lekkiego do budynków stanowiących mienie Gminy Kikół w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r."
  Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach z terenu Gminy Kikół oraz dla świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole w 2018 roku
  "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kikół w latach 2018-2019"
  "Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 500 000,00 zł dla Gminy Kikół na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz spłatę planowanego deficytu"
  „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kikół"
  Zakup i dostawa fabrycznie nowego 9 osobowego (8 + kierowca) samochodu (mikrobusa) do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim dla potrzeb ŚDS Koniczynka w Suminie
  Dostawa kruszywa - kamienia łamanego na drogi gminne dla Gminy Kikół w 2017 roku
  Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kikół wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi z podziałem na części
  Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami, o długości 0,995 km, w obrębie geodezyjnym Janowo cz. Dz. Nr 43
  Zakup biletów miesięcznych na dowóz dzieci z terenu gminy Kikół do szkół podstawowych i gimnazjum w 2017/2018 roku
  Utylizacja azbestu z terenu Gminy Kikół w 2017 roku
  Przygotowanie i dostarczanie gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach z terenu Gminy Kikół oraz dla świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole w 2017 roku
  Roczny Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach z terenu Gminy Kikół oraz dla świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole w 2017 roku
  Dostawa gruzu betonowego na drogi gminne w 2017 roku
  Dostawa kruszywa - kamienia łamanego na drogi gminne dla Gminy Kikół w 2017 roku
  Dostawa paliw płynnych dla Gminy Kikół na 2017 r.
  Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynków stanowiących mienie Gminy Kikół w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
  Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach z terenu Gminy Kikół oraz dla świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole w 2017 roku