Informacja dla osób niesłyszących

Komunikacja w języku migowym

 


Osoby niesłyszące - przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy w Kikole - mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza trzy dni przed planowaną wizytą.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2012 r. (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Dz. U Nr 209, poz. 1243) usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby  niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i nr 171, poz. 1016 z późn. zm.).


Co zrobić, żeby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego?

  • Aby skorzystać z pomocy tłumacza należy wcześniej zgłosić w sekretariacie Urzędu Gminy Kikół  zamiar skorzystania z tłumacza.
  • Zgłoszenia należy dokonać co najmniej na 3 dni przed wizyta w urzędzie.
  • Należy wskazać metodę komunikowania się.


Jak dokonać zgłoszenia?

  • Wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go mailem na adres: urzad@kikol.pl z treścią w tytule "Pomoc tłumacza języka migowego przy załatwieniu sprawy w Urzędzie Gminy w Kikole",  elektronicznej skrzynki podawczej lub faksem na nr: 54 2894670
  • Telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod  nr telefonu: 54 2894670.
  • Listownie - na adres Urząd Gminy w Kikole  Plac Kościuszki 7 87-620 Kikół.