Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych GOPS KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2018-2019
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3558402
od 28 marca 2008
Mapa biuletynu


Informacje ogólne
    Ogłoszenia ważne! (563)
    Informacja dla Osób Niesłyszących ważne! (1)
    Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ (1)
    Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ (3)
    Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych GOPS KIKÓŁ (1)

Organy
    Wójt Gminy (1)
    Rada Gminy (0)
        Skład rady (15)
        Komisje (0)
            Komisja Ładu i Porządku, Zdrowia i Ochrony Środowiska (1)
            Komisja Skarg, wniosków i petycji (1)
            Komisja Rewizyjna (4)
            Komisja Samorządu, Oświaty i Spraw P. Poż. (1)
            Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów (1)
        Protokoły z posiedzeń Rady Gminy (0)
            Kadencja 2002-2006 (41)
            Kadencja 2006-2010 (41)
            Kadencja 2010-2014 (45)
            Kadencja 2014 - 2018 (35)

Gmina
    Charakterystyka ogólna (2)
    Dane statystyczne (13)
    Jednostki organizacyjne (0)
        Szkoły Podstawowe (4)
        Przedszkole Publiczne "Kraina Bajek" w Kikole (2)
        Gminna Biblioteka Publiczna (5)
        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (3)
        Zespół Szkół w Kikole (2)
        Straż Gminna w Kikole (1)
        Środowiskowy Dom Samopomocy "Koniczynka" w Suminie (1)
        Ośrodek Kultury Gminy Kikół (1)
    Jednostki pomocnicze (1)
        Statuty sołectw (21)
        Sołectwa Gminy Kikół (1)
    Stowarzyszenia i związki międzygminne (6)
    Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (17)
    Oświadczenia majątkowe (7)
        Oświadczenia majątkowe za 2006 rok (3)
        Oświadczenia majątkowe za 2007 rok (3)
        Ośwaidaczenia majątkowe za 2008 rok (3)
        Oświadczenia majątkowe za 2009 rok (3)
        Oświadczenia majątkowe za 2010 rok (3)
        Oświadczenia majątkowe za 2011 rok (3)
        Oświadczenia majątkowe za 2012 rok (3)
        Oświadczenia majątkowe za 2013 rok (4)
        Oświadczenia majątkowe za 2014 rok (3)
        Oświadczenia majątkowe za 2015 rok (3)
        Oświadczenia majątkowe za 2016 rok (4)
        Oświadczenia majątkowe za 2017 rok (3)
    Zasady utrzymania czystości i porządku (17)
    Majątek Gminy (2)
    Ochrona środowiska (27)
        Budowa elektrowni wiatrowej w Konotopiu (3)
        Budowa elektrowni wiatrowych - Wawrzonkowo (2)
        Budowa elektrowni wiatrowej - Sumin (2)
        Budowa elektrowni wiatrowej w Konotopiu - działka nr ew. 115 (12)
        Rozbudowa istniejącej stacji paliw - LOTOS w miejscowości Kikół Gmina Kikół (4)
        Wytwarzanie materiałów niebezpiecznych ...na terenie stacji demontażu pojazdów Wola (1)
        Budowa budynku inwentarskiego - bukaciarni z wiatą wybiegową o obsadzie 90,4 DJP - Zajeziorze (1)
        Budowa budynku inwentarskiego - In.6220 1 2016 (2)
        Budowa i eksplatacja jednej turbiny wiatrowej obręb Wola gm. Kikół - In.6220.2.2016.IB (0)
        Uruchomienie punktu zbierania odpadów złomu - Lubin działka nr 361/12 (8)
        Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 - Kikół dz. nr 660/5 (2)
        Budowa Elektrowni Słonecznej - Konotopie działka nr 77/11 (5)
    Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2018-2019 (6)
    NIP i REGON (1)
    Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych (1)
    REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH (1)
    Rejestr Instytucji Kultury (1)
    Kwoty Dotacji Oświatowych (6)

Przetargi
    Otwarte ważne! (2)
    Roztrzygnięte (38)
    Unieważnione (20)
        2008 (1)
        2009 (0)
        2010 (2)
        2011 (6)
        2012 (8)
        2013 (7)
        2014 (6)
        2015 (0)
        2016 (0)
        2017 (0)
    Archiwalne (0)
        2008 (10)
        2009 (8)
        2010 (9)
        2011 (13)
        2012 (17)
        2013 (25)
        2014 (24)
        2015 (12)
        2016 (9)
        2017 (0)
    W toku (0)

Przetargi na nieruchomości
    Otwarte ważne! (8)
    Zamknięte (116)

Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
    Otwarte ważne! (0)
    Rostrzygnięte (14)

Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
    Otwarte ważne! (0)
    Rozstrzygnięte (65)

Konkursy
    Ogłoszenia (0)
        Aktualne (3)
        Zamknięte (41)
    Oferty pracy (0)
        Aktualne (3)
        Zamknięte (25)

REKRUTACJA
    Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy (9)

Urząd Gminy
    Struktura organizacyjna (1)
    Regulamin urzędu (1)
    Regulamin pracy urzędu (1)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (4)
    Elektroniczna Skrzynka Podawcza (1)

Prawo lokalne
    Statut (8)
    Uchwały Rady Gminy (0)
        Rejestr Uchwał Rady Gminy (0)
            Kadencja 2002-2006 (5)
            Kadencja 2006-2010 (5)
            Kadencja 2010-2014 (5)
            Kadencja 2014 - 2018 (5)
            Kadencja 2018 - 2023 (2)
        Budżet (263)
        Gospodarka gruntami i nieruchomościami (78)
        Planowanie (80)
        Podatki lokalne (73)
        Pomoc społeczna (54)
        Sprawy organizacyjne (126)
        Wybory (30)
        Oświata (101)
        Inne (171)
    Budżet (1)
        2007 (3)
        2008 (4)
        2009 (2)
        2010 (1)
        2011 (4)
    Plan zagospodarowania przestrzennego (1)
        Studium uwarunkowań i kierunków zagospoadarowania przestrzennego (8)
    Zarządzenia Wójta (0)
        Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy (18)
        2011 (86)
        2007-2010 (0)
            2010 (84)
            2009 (59)
            2008 (53)
            2007 (44)
        2012 (83)
        2013 (87)
        2014 (105)
        2015 (90)
        2016 (96)
        2017 (79)
        2018 (33)
        2019 (2)
    Projekty uchwał wymagające konsultacji (7)
        Zakończone (21)
        Otwarte (1)

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
    Urząd Stanu Cywilnego (13)
    Sprawy Obywatelskie (6)
    Oświata (4)
    Sekretariat (2)
    Podatki (4)
    Działalność Gospodarcza (1)
    Opłaty za wodę (1)
    Gospodarka odpadami (2)
    ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI (13)
    Rolnictwo (0)
    Drogi (2)
    Ochrona Środowiska (3)

GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
    Pomoc Społeczna (4)
    Świadczenia Rodzinne (2)
    Program 500+ (2)
    Karta Dużej Rodziny (1)
    Świadczenia Alimentacyjne (2)
    Dodatki Mieszkaniowe (1)

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
    Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie (1)

Wybory
    Wybory Prezydenckie 2010 (15)
    Wybory Samorządowe 2010 (22)
        Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Kikole (13)
    Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 (6)
    Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada (15)
    Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia (17)
    Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca (20)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 (11)
    Wybory Samorządowe 2014 (33)
        KOMISJA GMINNA (5)
        KOMISJA POWIATOWA (1)
        INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (1)
        UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCYCH I ZASTĘPCÓW KOMISJI OBWODOWYCH (12)
        SKŁADY OSOBOWE OKW (6)
        Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kikół (1)
        Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kikół (1)
        Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego (1)
        Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu w Lipnie (1)
        PROTOKOŁY Z WYBORÓW (2)
    Wybory Prezydenckie 2015 (18)
    Wybory ławnika (4)
    Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. (18)
    Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 (18)
    Wybory Samorządowe 2018 (68)

Informacje
    Udostępnianie Informacji Publicznej ważne! (1)
    Redakcja (1)

PETYCJE
    Bieżące (0)
    Rozpatrzone (24)
    Informacja roczna (5)

BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
    ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE (4)
        GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W KIKOLE (5)
        SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IGNACEGO ANTONIEGO ZBOIŃSKIEGO (3)

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
    DANE TELEADRESOWE (1)
    REGULAMIN ORGANIZACYJNY (1)
    Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie (1)

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
    Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (1)

Archiwalne
    Załatwianie spraw (0)
        Urząd Stanu Cywilnego (0)
        Działalność gospodarcza (7)
        Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (2)
        GOPS (10)
        OŚWIATA (0)
        Planowanie przestrzenne, kartografia (1)
        WNIOSEK o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew krzewów (0)
    Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług (10)