Wójt Gminy Kikół

Józef Predenkiewicz

tel.(54) 289 46 70

Wójt Gminy Kikół przyjmuje obywateli
w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu
– każdy wtorek - od godz. 9.00 do 16.00