Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2017-2018
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3505954
od 28 marca 2008
Wybory » Wybory Samorządowe 2018

Artykuły
  OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
  OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
  PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY GMINY KIKÓŁ
  PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY KIKÓŁ
  INFORMACJA - dyżur Urzędnika Wyborczego oraz Gminnej Komisji Wyborczej
  INFORMACJA DLA MĘŻÓW ZAUFANIA
  Składy OKW uwzględniające złożone rezygnacje
  Uchwały Obwodowych Komisji Wyborcych ds. Ustalenia Wyników Głosowania oraz Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Przeprowadzenia Głosowania w sprawie wyboru przewodniczących oraz zastępców przewodniczących
  Obwieszczenia terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatów na Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast
  Obwieszczenia terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych gmin, radnych powiatów na terenie działania Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II
  Uchwała Nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej w Kikole z dnia 1 października 2018 roku w sprawie obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na wójta
  OBWIESZCZENIE o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Kikół
  OBWIESZCZENIE o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kikół
  Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców
  Protokół Gminnej Komisji Wyborczej w Kikole z przeprowadzonego publicznego losowania numerów dla list kandydatów na radnych
  Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kikole o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kikół zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Uchwała Nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w Kikole w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych
  Postanowienie w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytoriałnego
  OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego we Włocławku II o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Lipnie
  POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego we Włocławku I I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
  Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku I I w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Lipnie
  Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Kikole o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Komunikat o zasadach losowania - Komisarz II
  INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku II
  Informacja o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kikół
  Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
  Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
  Skład osobowy GKW w Kikole
  Uchwała Nr 3 GKW w Kikole w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw informatyki
  Uchwała Nr 2 GKW w Kikole w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Kikole
  Uchwała Nr 1 GKW w Kikole w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Kikole
  Plan dyżurów członków Gminnej Komisji Wyborczej w Kikole
  Postanowienie w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
  POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego we Włocławku I I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytoriałnych komisji wyborczych
  INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku II o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
  Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW, SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ WYBORACH WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW MIAST
  INFORMACJA O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
  KOMUNIKAT Komisarzy Wyborczych we Włocławku z dnia 31 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych
  Uchwała w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  komunikat KW dot. zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych
  obwieszczenie marszałka województwa kuj-pom okręgi
  obwieszczenie starosty lipnowskiego okręgi
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kikół z dnia 24 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych. ich granicach i numerach , liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kikole
  Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców oraz komitetu stowarzyszeń lub organizacji społecznych złożonych Komisarzom Wyborczym we Włocławku I i II
  UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania
  Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłosić kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 październik
  KOMUNIKAT w spr. zgłaszania kandydatów do TKW - Komisarz Wyborczy II
  Komunikat o liczbie mieszkańców - Komisarz Wyborczy II
  Komunikat dot. przyjmowaniu zawiadomień - Komisarz Wyborczy II
  UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów,
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  formularz_zgłoszenie-urzędnik_wyborczy-uzupełnienie
  Informacja o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach z dnia 27.03.2018 r
  Uchwała-PKW-z-12.03.18_zadania_urzędników_wyborczych
  Uchwała PKW zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powołania urzędników wyborczych.
  Informacja o liczbie urzędnikow wyborczych-wersja- z dnia 13.03.18
  Uchwała Nr XL/211/2018 Rady Gminy Kikół z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
  Nabór na urzędników wyborczych
  Podanie do publicznej wiadomości projektu Uchwały Rady Gminy Kikół w sprawie okręgów wyborczych
  Linki do stron Państwowej Komisji Wyborczej, Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze
  Obwieszczenie Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r Sejmik Województwa
  Obwieszczenie Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r Rada Gminy i Rada Powiatu
  Zarządzenie nr 42 2018 Wojewody Kujawsko Pomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2018-2023 na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego we Włocławku
  Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców