Nazwa zamówienia: Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach z terenu Gminy Kikół w roku 2022

Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/561188