W sprawie:
rozpatrzenia złożonej petycji

Data uchwały:
2020-02-26

Numer uchwały:
XVI/91/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Kikół

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.