Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych GOPS KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2018-2019
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3557038
od 28 marca 2008
Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta » 2007-2010 » 2010

Artykuły
  Zarządzenie 85/10
  Zarządzenie 84/10
  Zarządzenie 83/10
  Zarządzenie 82/10
  Zarządzenie 81/10
  Zarządzenie 80/10
  Zarządzenie 79/10
  Zarządzenie 78/10
  Zarządzenie 77/10
  Zarządzenie 76/10
  Zarządzenie 75/10
  Zarządzenie 74/10
  Zarządzenie 73/10
  Zarządzenie 72/10
  Zarządzenie 71/10
  Zarządzenie 70/10
  Zarządzenie 69/10
  Zarządzenie 68/10
  Zarządzenie 67/10
  Zarządzenie 66/10
  Zarządzenie 65/10
  Zarządzenie 64/10
  Zarządzenie 63/10
  Zarządzenie 62/10
  Zarządzenie 61/10
  Zarządzenie 60/10
  Zarządzenie 59/10
  Zarządzenie 58/10
  Zarządzenie 57/10
  Zarządzenie 56/10
  Zarządzenie 54/10
  Zarządzenie 53/10
  Zarządzenie 52/10
  Zarządzenie 51/10
  Zarządzenie 50/10
  Zarządzenie 49/10
  Zarządzenie 48/10
  Zarządzenie 47/10
  Zarządzenie 46/10
  Zarządzenie 45/10
  Zarządzenie 44/10
  Zarządzenie 43/10
  Zarządzenie 42/10
  Zarządzenie 41/10
  Zarządzenie 40/10
  Zarządzenie 39/10
  Zarządzenie 38/10
  Zarządzenie 37/10
  Zarządzenie 36/10
  Zarządzenie 35/10
  Zarządzenie 34/10
  Zarządzenie 33/10
  Zarządzenie 32/10
  Zarządzenie 31/10
  Zarządzenie 30/10
  Zarządzenie 29/10
  Zarządzenie 28/10
  Zarządzenie 27/10
  Zarządzenie 26/10
  Zarządzenie 25/10
  Zarządzenie 24/10
  Zarządzenie 23/10
  Zarządzenie 22/10
  Zarządzenie 21/10
  Zarządzenie 20/10
  Zarządzenie 19/10
  Zarządzenie 18/10
  Zarzadzenie 17/10
  Zarządzenie 16/10
  Zarządzenie 15/10
  Zarządzenie 14/10
  Zarządzenie 13/10
  Zarządzenie 12/10
  Zarządzenie 11/10
  Zarządzenie 10/10
  Zarządzenie 09/10
  Zarządzenie 08/10
  Zarzadzenie 07/10
  Zarządzenie 06/10
  Zarządzenie 05/10
  Zarządzenie 04/10
  Zarządzenie 03/10
  Zarządzenie 02/10
  Zarządzenie 01/10