Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2017-2018
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3506703
od 28 marca 2008
Urząd Gminy » Struktura organizacyjna Wersja do druku

 

 

Funkcja

Imię i nazwisko

Tel.

Pokój

Wójt Gminy

Józef Predenkiewicz

34

9

Sekretarz Gminy

Maria Kulig

39

11

Skarbnik Gminy

Wioletta Frej

33

15

Zastępca Wójta Gminy Kierownik Referatu Infrastruktury

Artur Redmerski

48

7

Zastępca Skarbnika, Inspektor ds. wymiaru podatku i opłat

Krzysztof Kozłowski

27

14

Inspektor ds. wojskowych, obrony cywilnej i dowodów osobistych

Zastępca Kierownika USC

Barbara Wojciechowska

24

2

Pomoc administracyjna

Milena Pipczyńska

24

2

Stanowisko ds. realizacji podatków i opłat

Krystyna Wiśniewska

27

14

Pomoc administracyjna

Konrad Wyborski

27

14

 Inspektor ds. płac, środków transportu  i VAT

Barbara Chojnicka

32

16

Specjalista ds. wydatków księgowosci budżetowej

Urszula Kozłowska

35

17

Inspektor ds. dochodów księgowosci budżetowej

Małgorzata Falkowska

35

17

Kasjer

Hanna Ziemińska

26

8

Stanowisko ds. inwestycji, zamówień publicznych oraz programów i projektów

Iwona Boguska

38

4

Stanowisko ds. kultury, sportu, zdrowia, promowania gminy

Marta Maślewska

38

4

Informatyk, Inspektor Ochrony Danych

Piotr Zarembski

31

13

Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego mienia komunalnego i gospodarki gruntami

Julita Borucka Kozłowska

45

5

Pomoc administracyjna

Aleksandra Baranowska

45

5

Inspektor ds. działalności gospodarczej i edukacji

Jacek Wilkanowski

30

12

Inspektor ds. gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej

Zbigniew Ambroziak

45

5

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu

Aneta Falkowska

21

10

Inspektor ds. samorządowych, OSP i obsługi Rady

Agnieszka Wasilewska

28

19

Inspektor ds. kadr i rozliczeń finansowych wod-kan

Justyna Zakrzewska

32

16

Główny księgowy ds. oświaty

Agnieszka Korytowska

30

12

Specjalista ds. płac i rozliczeń oświaty

Małgorzata Cackowska

30

12

Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi

Anna Jabłońska

38

4

Stanowisko ds. rolnictwa, ochrony środowiska i zabytków

Marta Maślewska

38

4


Informację wytworzył: Mariusz Marciniak, Data wytworzenia: 2008-04-01 10:27:46, Wprowadził do systemu: Mariusz Marciniak, Data wprowadzenia: 2008-04-01 10:28:18, Zatwierdził do publikacji: Mariusz Marciniak, Data publikacji 2008-04-01 10:51:47, Ostatnia zmiana: 2018-11-29 09:20:20, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 10901