Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2017-2018
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3506697
od 28 marca 2008
Przetargi na nieruchomości » Zamknięte

Artykuły
  Informacja o wynikach przetargów - IV przetarg ustny nieograniczony Wola działka Nr 255/3 Moszczonne działka Nr 75/9
  IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Wola działka nr 255/3 Moszczonne działka nr 75/9
  Informacja o wynikach przetargów - I przetarg ustny nieograniczony Kikół działka Nr 213
  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Kikół 213
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Informacja o wyniku III przetargu na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Kikół - działki Wola i Moszczonne
  III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kikół
  Informacja o wynikach przetargów
  II przetarg
  Informacja o wynikach przetargów
  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kikół
  Informacja o wynkach przetargu
  III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kikół
  Informacja o wynikach przetargów
  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kikół
  Informcja o wynikach przetargów
  PRZETARG USNY NIEOGRANICZONY
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Informacja o wyniku przetargu
  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYNAJMU
  I N F O R M A C J A O W Y N I K U P R Z E T A R G U
  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kikół
  Informacja o wynikach przetargu
  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kikół
  Uniważnienie przetargu na sprzedam nieruchomości
  Informacja o wyniku przetargu
  OGŁOSZENIE - II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Informacja o wyniku przetargu
  I N F O R M A C J A O W Y N I K A C H I P R Z E T A R G Ó W
  Ogłoszenie na przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
  Ogłoszenie na przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Informacja o wyniku przetargu
  Informacja o wynikach przetargu
  Ogłoszenie na przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
  Informacja o wynikach przetargu
  WÓJT GMINY KIKÓŁ ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kikół
  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
  Ogłoszenie na przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kikół
  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
  INFORMACJA
  Informacja o wynikach przetargów
  Informacja o wynikach przetargu
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
  Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kikół, położonej w miejscowości Sumin PGR
  Informacja o wynikach przetargu
  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
  ogłoszenie I przetargu
  Wykaz nieruchumości Sumin
  Wykaz nieruchomości Zajeziorze
  ogłoszenie I przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości
  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kikół
  Wykaz Nieruchomości
  INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU
  Przetarg
  Wykaz Nieruchomości
  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
  ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Grodzeń stanowiącej własność Gminy Kikół
  ogłasza rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Kikół
  V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kikół
  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kikół
  IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kikół
  III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości KIKÓŁ gmina Kikół
  VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości KIKÓŁ stanowiącej własność Gminy Kikół
  VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości KOŁAT RYBNIKI stanowiącej własność Gminy Kikół
  X przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Lubinie gmina Kikół
  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Trutowo stanowiącej własność Gminy Kikół
  WÓJT GMINY KIKÓŁ ogłasza IX przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Lubinie gmina Kikół
  WÓJT GMINY KIKÓŁ ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości KIKÓŁ stanoowiącej własność Gminy Kikół
  WÓJT GMINY KIKÓŁ ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości KOŁAT RYBNIKI stanowiącej własność Gminy Kikół
  WÓJT GMINY KIKÓŁ ogłasza VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości TRUTOWO stanowiącej własność Gminy Kikół
  WÓJT GMINY KIKÓŁ ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości KIKÓŁ gmina Kikół
  VIII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w LUBINIE gmina Kikół
  VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości TRUTOWO stanowiącej własność Gminy Kikół
  IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości KOŁAT RYBNIKI stanowiącej własność Gminy Kikół
  IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości KIKÓŁ stanowiącej własność Gminy Kikół
  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości KIKÓŁ gmina Kikół
  III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości KOŁAT RYBNIKI stanowiącej własność Gminy Kikół
  III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości KIKÓŁ stanowiącej własność Gminy Kikół
  VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Lubinie gmina Kikół
  V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Trutowo stanowiącej własność Gminy Kikół
  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości KOŁAT RYBNIKI stanowiącej własność Gminy Kikół
  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości KIKÓŁ stanowiącej własność Gminy Kikół
  IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Trutowo stanowiącej własność Gminy Kikół
  VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Lubinie gmina Kikół
  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości ZAJEZIORZE stanowiącej własność Gminy Kikół
  V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Lubinie, Gmina Kikół
  III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości TRUTOWO stanowiącej własność Gminy Kikół
  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości KIKÓŁ stanowiącej własność Gminy Kikół
  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości KOŁAT RYBNIKI stanowiącej własność Gminy Kikół
  Sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Trutowo
  IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Lubinie gmina Kikół
  VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Grodzeń
  INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Trutowo
  WÓJT GMINY KIKÓŁ ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Trutowo stanowiącej własność Gminy Kikół
  WÓJT GMINY KIKÓŁ ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Lubinie gmina Kikół
  INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Lubin
  OGŁOSZENIE o wyniku przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lubinie
  WÓJT GMINY KIKÓŁ ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Grodzeń stanowiącej własność Gminy Kikół
  IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Grodzeń stanowiącej własność Gminy Kikół
  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Lubinie gmina Kikół
  III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Grodzeń stanowiącej własność Gminy Kikół
  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Lubinie gmina Kikół
  I przetarg ustny na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kikół, położonego w budynku przy Placu Kościuszki 7A w Kikole
  Informacja o wyniku przetargu - I przetarg ustny - nieruchmomość - Grodzeń
  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Grodzeń stanowiącej własność Gminy Kikół
  (11.07.2008 do 04.08.2008) Sprzedaż w drodze bezprzetargowej niezabudowanych nieruchomości gruntowych (wsie Trutowo i Kikół)
  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Grodzeń stanowiącej własność Gminy Kikół
  Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy