Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2017-2018
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3506690
od 28 marca 2008
Informacje ogólne » Ogłoszenia

Artykuły
  II Sesja Rady Gminy Kikół
  Obwieszczenie o sesji Rady Gminy - 12.12.2018
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej P4 dz. nr 660/5 Kikół
  Komunikat Woda do spożycia jest zanieczyszczona
  Nagranie sesji z dnia 22 listopada 2018 r
  I Sesja Rady Gminy Kikół kadencja 2018-2023
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kikół z dnia 15.11.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowa linii kablowej Sn-15kV pomiędzy stacjami Trutowo 2 i Liciszewy 3
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kikół z dnia 15.11.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przebudowa linii napowietrznej SN-15kV pomiędzy stacjami Trutowo 2 i Liciszewy 3
  Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku w sprawie zwołania I sesji
  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania - budowa bazy telefonii komórkowej operatora P4 działka nr 660/5 Kikół
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY KIKÓŁ - 13.11.2018
  OBWIESZCZENIE - postanowienie o powołaniu biegłego sądowego w postępowaniu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 660/5 w Kikole
  INFORMACJA
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY KIKÓŁ - 19.10.2018
  Zarządzenie Nr 65 2018 w sprawie sprzedaży samochodu osobowego - powypadkowego
  Okólnik - Zebranie wiejskie Sołectwa Kikół
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY KIKÓŁ - 25.09.2018
  Okólnik - Zebranie wiejskie Sołectwa Jarczechowo
  Okólnik - Zebranie wiejskie Sołectwa Lubin
  Okólnik - Zebranie Wiejskie Sołectwa Trutowo
  Okólnik - Zebranie wiejskie Sołectwa Konotopie
  Okólnik - Zebranie wiejskie Sołectwa Dąbrówka
  Okólnik - Zebranie wiejskie Sołectwa Moszczonne
  Okólnik - Zebranie wiejskie Sołectwa Kikół Wieś
  Okólnik - Zebranie wiejskie Sołectwa Janowo
  Okólnik - Zebranie wiejskie Sołectwa Grodzeń
  Okólnik - Zebranie wiejskie Sołectwa Wola
  Okólnik - Zebranie wiejskie Sołectwa Wolęcin
  Okólnik - Zebranie wiejskie Sołectwa Sumin
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY - 14.08.2018
  Zarządzenie Nr 49 2018 w sprawie sprzedaży samochodu osobowego - powypadkowego
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY KIKÓŁ - 10.07.2018
  Informacja o możliwości zapoznania się z Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Kikół
  Informacja
  Decyzja nr GD.RET.070/165/D/2018.KP
  Informacja o wynikach losowania wniosków w ramach programu EKOpiec 2018
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY
  Zarządzenie Nr 34 2018 w sprawie sprzedaży samochodu osobowego - powypadkowego
  Zawiadomienie o unieważnieniu losowania
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY - 11.05.2018
  Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na rok 2018 oświata
  Ogłoszenie o naborze wniosków EKOpiec2018
  Okólnik - zebranie wiejskie w Sołectwie Lubin
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Kikół działka nr 321/5
  Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY - 29.03.2018
  Okólnik - zebranie wiejskie w Sołectwie Jarczechowo
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY - 06.03.2018
  Informacja
  Okólnik - wybory do samorządu wsi Hornówek
  Okólnik - wybory do samorządu wsi Dąbrówka
  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kikół o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ul. Wesoła
  Zwrot podatku akcyzowego 2018
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY - 31.01.2018
  OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Kikół o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ul. Wesoła) - In.6733.2.2017.JBK
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY KIKÓŁ - 29.12.2017
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY KIKÓŁ - 8.12.2017
  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KIKÓŁ o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego In.6733.2.2017.JBK
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY KIKÓŁ - 22.11.2017
  Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Kikół- In.6733.3.2017.HP
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kikół o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - In.6733.3.2017.HP
  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kikół o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - In.6733.4.2017.JBK
  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kikół o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego In.6733.2.2017.JBK
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY KIKÓŁ
  OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Kikół - In. 6733.4.2.2017.HP
  OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Kikół - In.6733.2.2.2017.HP
  OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Kikół - In.6733.1.2.2017.HP
  Okólnik Walentowo
  Okólnik Konotopie
  Okólnik Moszczonne
  Okólnik Kołat - Rybniki
  Okólnik Wymyślin
  Okólnik Wolęcin
  Okólnik Dąbrówka
  Okólnik Sumin
  Okólnik Trutowo
  Okólnik Zajeziorze - UWAGA zmiana terminu
  Okólnik Kikół
  Okólnik Lubin
  Okólnik Grodzeń
  Okólnik Ciełuchowo
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY KIKÓŁ
  Okólnik Kikół Wieś
  Okólnik Wola
  Okólnik Hornówek
  Okólnik Jarczechowo
  Okólnik Janowo
  ocena okresowa wody 230817
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kikół
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kikół
  OKÓLNIK GRODZEŃ
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY KIKÓŁ
  Ocena okresowa wody
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kikół o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kikóło wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Kikół
  Plan Rewitalizacji dla Gminy Kikół na lata 2017-2023
  OBWIESZCZENIE I SESJI RADY GMINY KIKÓŁ
  OKÓLNIK WYMYŚLIN
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY KIKÓŁ
  Ogłoszenie
  Ocena Okresowa Wody
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY KIKÓŁ
  Zarządzenie Nr 29/2017 w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej "SYGNAŁY ALARMOWE ZNAM I WIEM JAK SIĘ ZACHOWAĆ"
  Nabór do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert 2017
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY
  Ogłoszenie o sprostowaniu Podstawowej Kwoty Dotacji na Rok 2017 oraz statystycznej liczby uczniów
  Aktualizacja Podstawowej Kwoty Dotacji na Rok 2017
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY KIKÓŁ
  Interpretacja Indywidualna
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY
  INFORMACJA - ZMIANA TERMINU ZEBRANIA
  OKÓLNIK GRODZEŃ
  OCENA OKRESOWA PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
  OKÓLNIK - KIKÓŁ
  Okólnik Hornówek
  Okólnik Walentowo
  Okólnik Rybniki
  Okólnik Kołat
  Okólnik Sołectwa Trutowo
  Ogólnik Sołectwa Ciełuchowo
  Okólnik Jarczechowo
  Okólnik Sumin
  Okólnik Wawrzonkowo
  Okólnik Wola
  Okólnik Wolęcin
  Okólnik Grodzeń
  Okólnik Janowo
  Okólnik Lubin
  Okólnik Kikół Wieś
  Okólnik Moszczonne
  Okólnik Zajeziorze
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY
  OBWIESZCZENIE In 6733 4 2016 HP
  Obwieszczenie o sesji Rady Gminy
  Obwieszczenie
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY
  Informacja
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kikół
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kikół
  OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Kikół
  Informacja
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kikół o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kikół o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY
  OKÓLNIK KIKÓŁ
  OKÓLNIK TRUTOWO
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kikół
  Sołectwo Grodzeń - zmiana terminu zebrania
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kikół o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  OKÓLNIK - WOLA
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY
  OKÓLNIK - LUBIN
  OKÓLNIK GRODZEŃ
  OKÓLNIK SUMIN
  OKÓLNIK HORNÓWEK
  OKÓLNIK - JARCZECHOWO
  OKÓLNIK KOŁAT - RYBNIKI
  OKÓLNIK - WYMYŚLIN
  OKÓLNIK KIKÓŁ WIEŚ
  OKÓLNIK KONOTOPIE
  OKÓLNIK - DĄBRÓWKA
  OKÓLNIK - ZAJEZIORZE
  Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Kikół o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz z możliwością zapoznania się z aktami sprawy na każdym etapie postępowania
  Okólnik Wolęcin
  Okólnik Janowo
  Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY
  Informacja
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY
  Informacja
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY
  OGŁOSZENIE - czasowe zamknięcie ulicy
  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kikół o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  OKÓLNIK - WALENTOWO
  OKÓLNIK - LUBIN
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kikół o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ZARZĄDZENIE WOJEWODY KUJAWSKO POMORSKIEGO W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DO SPRAW OSZACOWANIA ZAKRESU I WYSOKOSCI SZKÓD
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY KIKÓŁ
  OKÓLNIK - WOLA
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY
  Obwieszczenie-zawiadomienie Wójta Gminy Kikół o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz z możliwością zapoznania się z aktami sprawy na każdym etapie postępowania
  OKÓLNIK - GRODZEŃ
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY
  OKÓLNIK - DĄBRÓWKA
  OKÓLNIK - KIKÓŁ
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY
  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KIKÓŁ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  OKÓLNIK - WALENTOWO
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY
  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYNAJMU
  INFORMACJE WÓJTA GMINY KIKÓŁ
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY
  OBWIESZCZENIE
  Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Kikół o zebraniu materiału dowodowego przez wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz z możliwością zapoznania się z aktami sprawy na każdym etapie postępowania
  OBWIESZCZENIE
  OKÓLNIK - HORNÓWEK
  OKÓLNIK - KOŁAT RYBNIKI
  OKÓLNIK - LUBIN
  OKÓLNIK - KIKÓŁ
  OKÓLNIK - ZAJEZIORZE
  OKÓLNIK - WOLA
  OKÓLNIK - JARCZECHOWO
  OKÓLNIK - CIEŁUCHOWO
  OKÓLNIK - KIKÓŁ WIEŚ
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY
  OKÓLNIK - JANOWO FUNDUSZ SOŁECKI
  OKÓLNIK - JANOWO WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE
  OKÓLNIK - DĄBRÓWKA
  OKÓLNIK - MOSZCZONNE
  OKÓLNIK - KONOTOPIE
  OKÓLNIK - SUMIN
  OKÓLNIK - WOLĘCIN
  OKÓLNIK - GRODZEŃ (8 września - wtorek, godz. 19)
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY
  OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kikół o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  WYPRAWKA SZKOLNA w roku szkolnym 2015/2016
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY
  Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników.
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY
  Ogłoszenie w sprawie wyborów do Izb Rolniczych
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY
  Harmonogram odbierania odpadów komunalnych dla wskazanych miejscowości
  OKÓLNIK - KIKÓŁ
  OKÓLNIK - KOŁAT RYBNIKI
  OKÓLNIK - CIEŁUCHOWO
  SOŁECTWO WYMYŚLIN - ZMIANA TERMINU
  Informacja
  Obwieszczenie
  OBWIESZCZENIE
  OKÓLNIK - MOSZCZONNE
  OKÓLNIK - GRODZEŃ
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY
  OKÓLNIK - ZAJEZIORZE
  OKÓLNIK - JANOWO
  OKÓLNIK - HORNÓWEK
  OKÓLNIK - WOLA
  OKÓLNIK - LUBIN
  OKÓLNIK - KONOTOPIE
  OKÓLNIK - JARCZECHOWO
  OKÓLNIK - SUMIN
  OKÓLNIK - WYMYŚLIN
  OKÓLNIK - TRUTOWO
  OKÓLNIK - WOLĘCIN
  OKÓLNIK - DĄBRÓWKA
  OKÓLNIK - WALENTOWO
  OKÓLNIK - KIKÓŁ WIEŚ
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY
  OGŁOSZENIE
  Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  OBWIESZCZENIE
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Kikół
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY
  OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej
  OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
  Obwieszczenie
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY
  OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
  OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
  Wykaz rzeźni, które wyrażają zgodę na przyjęcie tusz zwierząt rzeźnych kujawsko pomorskie
  Komunikat Inspekcji Weterynarii
  Dobre praktyki w sprawie programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, uchwalanych przez rady gminy
  Obwieszczenie
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY
  Obwieszczenie
  Obwieszczenie
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY
  OBWIESZCZENIE
  Obwieszczenie
  Decyzja
  Postanowienie
  Obwieszczenie
  Zarządzenie 52/2014
  Zarządzenie 53/2014
  Zarządzenie 51/2014
  Zarządzenie 50/2014
  Zarządzenie 49/2014
  Zarządzenie 48/2014
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY
  Zarządzenie 45/2014
  Zarządzenie 44/2014
  Zarządzenie 43/2014
  Obwieszczenie
  Obwieszczenie
  Obwieszczenie
  Obwieszczenie
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY
  Zapytanie ofertowe "Budowa placu zabaw w miejscowości Wola"
  Obwieszczenie Moszczonne
  Obwieszczenie Kikół
  Obwieszczenie
  Obwieszczenie
  Obwieszczenie
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY
  Obwieszczenie
  Komunikat
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Wola
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY
  Obwieszczenie
  INFORMACJA - Powołanie Komitetu Obchodów Narodowych
  OBWIESZCZENIE
  Obwieszczenie
  Obwieszczenie
  Ogłoszenie
  Informacja
  INFORMACJA
  Postanowienie
  Obwieszczenie
  Obwieszczenie
  Obwieszczenie
  Zarządzenie Nr 79/ 2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych " Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2014 "
  Obwieszczenie
  INFORMACJA " Utylizacja azbestu z terenu gminy Kikół w 2013r. "
  Obwieszczenie o Sesji RADY GMINY
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY
  OKÓLNIK DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA GRODZEŃ
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY
  OKÓLNIK DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA MOSZCZONNE
  OKÓLNIK DLA MIESZKAŃCÓW WALENTOWO
  OKÓLNIK DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA HORNÓWEK
  Ogłoszenie
  OKÓLNIK DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA JARCZECHOWO
  OKÓLNIK DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA WOLĘCIN
  OKÓLNIK DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA DĄBRÓWKA
  OKÓLNIK DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA KOŁAT RYBNIKI
  OKÓLNIK DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA SUMIN
  OKÓLNIK DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA WOLA
  OKÓLNIK DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA LUBIN
  OKÓLNIK DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA KONOTOPIE
  OKÓLNIK DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA JANOWO
  OKÓLNIK DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA CIEŁUCHOWO
  OKÓLNIK DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA KIKÓŁ WIEŚ
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY
  OBWIESZCZENIE
  Konkurs ofert na wspieranie zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kikół w 2013 roku
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY
  Zawiadomienie
  OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY
  Obwieszczenie
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY
  informacja
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY
  INFORMACJA
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY
  Sprawozdanie z programu współpracy organów Gminy Kikół z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku pub licznego i wolontariacie na rok 2013
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY
  OBWIESZCZENIE
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY
  OBWIESZCZENIE
  Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Kołat Rybniki
  Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wyłaczenia telewizyjnych stacji analogowych
  Ogłoszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
  OBWIESZCZENIE
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY
  OBWIESZCZENIE
  OBWIESZCZENIE
  OBWIESZCZENIE
  OBWIESZCZENIE
  Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY
  Obwieszczenie
  ZAWIADOMIENIE
  OKÓLNIK
  OBWIESZCZENIE
  OBWIESZCZENIE
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY
  OKÓLNIK
  Projekt podziału na okręgi i obwody wyborcze Gminy Kikół
  OSTRZEŻENIE - BURZE Z GRADEM
  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM BEZ PRZETARGU
  OBWIESZCZENIE
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY
  OBWIESZCZENIE
  OBWIESZCZENIE
  OBWIESZCZENIE
  obwieszczenie
  Zawiadomienie
  OBWIESZCZENIE
  OBWIESZCZENIE
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY
  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KIKÓŁ In. 6733.7.2012.HP
  OBWIESZCZENIE
  obwieszczenie Wójta Gminy Kikół In.6733.6.2012-1-1
  obwieszczenie Wójta Gminy Kikół In.6733.6.2012-2-1
  OBWIESZCZENIE
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY
  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KIKÓŁ
  OBWIESZCZENIE O SESJI RADY GMINY
  Obwieszczenie
  Obwieszczenie
  Obwieszczenie
  OBWIESZCZENIE
  Obwieszczenie
  Obwieszczenie
  OBWIESZCZENIE
  Obwieszczenie
  Przyjęcie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Kikół na lata 2011 - 2032
  Zwrot podatku akcyzowego
  OBWIESZCZENIE
  Zawiadomienie
  Obwieszczenie - wydanie decyzji środwiskowej
  OBWIESZCZENIE
  OBWIESZCZENIE
  Ogłoszenie
  INFORMACJA - przydomowe oczyszczalnie ścieków
  OBWIESZCZENIE
  Zebranie wiejskie w sołectwie Wola
  Zebranie wiejskie w sołectwie Moszczone
  Zebranie wiejskie w sołectwie Lubin
  Zebranie wiejskie w sołectwie Kikół Wieś
  Zebranie wiejskie w sołectwie Janowo
  Zebranie wiejskie w sołectwie Grodzeń
  Zebranie wiejskie w sołectwie Dąbrówka
  Zebranie wiejskie w sołectwie Wolęcin
  OBWIESZCZENIE
  Informacja o wygaśnięciu mandatu Radnego
  OBWIESZCZENIE
  Zebranie wiejskie w sołectwie Walentowo
  Zebranie wiejskie w sołectwie Sumin
  Zebranie wiejskie w sołectwie JARCZECHOWO
  Zebranie wiejskie w sołectwie Ciełuchowo
  Zebranie wiejskie w sołectwie Konotopie
  Zebranie wiejskie w sołectwie Kikół
  Obwieszczenie- Sesja Rady Gminy
  Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn.Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Kikół w roku szkolnym 2011/2012
  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czernikowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Zawiadomienie
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kikół o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Obwieszczenie - SESJA RADY GMINY
  Informacja o wyborze oferty
  OBWIESZCZENIE - Decyzja środowiskowa
  Wybór oferty
  OBWIESZCZENIE
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Obwieszczenie sesja Rady Gminy
  Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na: Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi gminnej Nr 170118 C Kikół – Chlebowo na odcinku Kikół - Wolęcin
  ROZPOCZYNAMY NABÓR ŁAWNIKA
  Informacja o wyborze oferty
  Wybór Ławnika
  Obwieszczenie w sprawie Decyzji środowiskowej
  OBWIESZCZENIE
  OBWIESZCZENIE -Sesja Rady Gminy
  OBWIESZCZNIE WÓJTA GMINY KIKÓŁ W SPRAWIE STRAT W UPRAWACH
  INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W LIPNIE - do hodowcy - właścicieli stad bydła, owiec i kóz z powiatu lipnowskiego
  INFORMACJA O ODRZUCONEJ OFERCIE ZŁOŻONEJ W OTWARTYM KONKURSIE Nr 1 NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO „UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU”.
  INFORMACJA O ODRZUCONEJ OFERCIE ZŁOŻONEJ W OTWARTYM KONKURSIE NA REALIZACJĘ ZADANIA W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU W GMINIE KIKÓŁ W 2011R.
  OBWIESZCZENIE - Sesja Rady Gminy
  INFORMACJA - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Lista Kandydatów do Rady Powiatowej Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej w okręgu wyborczym nr 61 obejmującym obszar Gminy Kikół
  OGŁOSZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej okręgu wyborczego nr 61 w Kikole do wyborów do Rady Powiatu Kujawsko Pomorskiej Izby Rolniczej
  GK.271.1.2011 Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego: Wykonanie rekultywacji Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Grodzeniu
  OBWIESZCZENIE - Sesja Rady Gminy
  INFORMACJA - Przetarg nieograniczony: "Wykonanie odśnieżania dróg gminnych w Gminie Kikół w sezonie zimowym 2011"
  OKÓLNIK do mieszkańców Sołectwa Kikół w sprawie wyborów do samorządu wsi
  PRZEDSIĘBIORCO - w dniu 31 stycznia 2011 r. upływa termin przedkładania Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za okres II pół
  DECYZJA - umorzenie postępowania w sprawie wniosku
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Odśnieżania dróg gminnych w Gminie Kikół w sezonie zimowym 2011 r.
  OBWIESZCZENIE - Sesja Rady Gminy
  Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lipnie do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym
  Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym
  Obwieszczenie - decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
  Szkoła Podstawowa w Kikole: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2010/2011
  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - Wykonanie rekultywacji Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Grodzeniu
  OBWIESZCZENIE - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2010/2011
  Biuro Dowodów Osobistych - Nowe zasady unieważniania dowodów osobistych
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Wykonanie rekultywacji Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Grodzeniu
  OBWIESZCZENIE - o wydaniu postanowienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisku
  INFORMACJA - Preztarg nieograniczony: Wykonanie rekultywacji Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Grodzeniu
  OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Kikół w roku szkolnym 2010/2011
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Wykonanie rekultywacji Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Grodzeniu
  OBWIESZCENIE - budowa farmy wiatrowej o mocy 10 MW przewidzianej do realizacji w miejscowości Dąbrówka
  OBWIESZCZENIE - o wydaniu postanowienia ustalającego zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej o mocy 10 MW przewidzianej do realizacji w miejscowości Dąbrówka
  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - „Dzierżawa systemu do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu lądowym (fotoradar) z wyposażeniem, oprogramowaniem oraz samochodem do jego transportu”
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - przetwórstwie folii poprodukcyjnej do postaci granulatu i dalszej odsprzedaży przewidzianego do realizacji w miejscowości Lubin
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowie farmy wiatrowej o mocy 10 MW przewidzianego do realizacji w miejscowości Dąbrówka
  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - „Budowa kompleksu boisk Orlik 2012”
  OBWIESZCZENIE - o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej o mocy 500 kW na działce o numerze ewidencyjnym 90 w miejscowości Konotopie, gmin
  OBWIESZCZENIE- o wydaniu postanowienia ustalającego zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej o mocy 500 kW na działce o numerze ewidencyjnym 90 w miejscowości Konotopie, gmina Kikół
  OBWIESZCZENIE - Przebudowa drogi powiatowej nr 2706C Sumin - Jankowo - Lipno na odcinku od km 0 + 000 do km 15 + 005
  OBWIESZCZENIE - Przebudowa drogi powiatowej nr 2706C Sumin - Jankowo - Lipno na odcinku od km 0 + 000 do km 15 + 005
  OBWIESZCZENIE - Sesja Rady Gminy
  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000 zł na pokrycie planowanego deficytu”
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Obwieszczenie - o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Obwieszczenie - decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego (UG.7331-62/09 z dnia 21.10.2009r.)
  OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - Dostawa kruszywa wapiennego o frakcji 0 - 31,5 mm wraz z transportem przeznaczonego na remont dróg gminnych gruntowych Gminy Kikół w ilości 3 645 ton
  OBWIESZCZENIE - Sesja Rady Gminy
  OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 41/2 , położonej przy drodze gminnej – dz. Nr 32 w miejscowości Kikół gm. Kikół
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO- Dostawa kruszywa wapiennego o frakcji 0 – 31,5 mm wraz z transportem przeznaczonego na remont dróg gminnych gruntowych Gminy Kikół w ilości 3 645 ton
  OGŁOSZENIE- Wynik przetargu na dostawę oleju opałowego
  Obwieszczenie - decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2009/2010
  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - remont i przebudowa remizy związany ze zmianą użytkowania na świetlicę wiejską...
  I N F O R M A C J A - zwrot podatku akcyzowego
  OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
  OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
  Obwieszczenie - decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
  OGŁOSZENIE - wynik przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Zajeziorzu
  INFORMACJA - wynik przetargu
  OGŁOSZENIE - Przetarg - Remont drogi gminnej nr 170125C Sumin - Makowiska
  OGŁOSZENIE - Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego
  OGŁOSZENIE - wynik przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego
  OGŁOSZENIE - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 600.000 zł na pokrycie planowanego deficytu
  OKÓLNIK - Wybory Sołtysa Trutowo
  Informacja o wyborze oferty
  Informacja o wyborze oferty
  Zawiadomienie o wszczęciu postepowania
  OGŁOSZENIE - Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego
  OBWIESZCZENIE -Sesja Rady Gminy
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
  INFORMACJA - sprzedaż nieruchomości
  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania
  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania
  UWAGA!
  INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - Budowa drogi gminnej nr 170125C Sumin – Makowiska w miejscowości Sumin PGR o długości 1,166 km
  INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - przetarg ustny na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej
  Inormacja o wyniku przetargu - II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Grodzeń
  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2008/2009
  INFORMACJA O WYBORZE 3 OFERTY - przetarg nieograniczonym na budowę sali gimnastycznej z częścią socjalną i łącznikiem przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kikole
  Ogłoszenie o wyborze oferty - przetarg nieograniczonym na zakup samochodu osobowego typu bus do przewozu osób niepełnosprawnych
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Budowa drogi gminnej nr 170125C Sumin - Makowiska w miejscowości Sumin PGR o długości 1,166 km w technologii określonej w dokumentacji projektowo-budowlanej, etap I – roboty przygotowawcze, roboty ziemne...
  INFORMACJA O WYBORZE 2 OFERTY - przetarg nieograniczonym na budowę sali gimnastycznej z częścią socjalną i łącznikiem przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kikole
  Ogłoszenie o wyniku przetargu
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Zakup samochodu osobowego typu bus do przewozu osób niepełnosprawnych
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2008/2009
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  WYNIKI PRZETARGU - Budowę chodnika i utwardzenie istniejącego zjazdu gruntowego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 Orzechowo - Kikół Etap II
  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - przetarg nieograniczonym na budowę sali gimnastycznej z częścią socjalną i łącznikiem przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kikole
  Wniosek o przyznanie wyprawki szkolnej (podręczników) dla uczniów klas I-III i oddziału przedszkolnego zamieszkałych na terenie Gminy Kikół
  Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w zakresie ulg ustawowych w 2007 roku
  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadajacych osobowości prawnej, którym udzielono ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożono spłatę podatku na raty w kwocie przewyższajecej 500 zł w 2007 roku