Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2017-2018
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3509807
od 28 marca 2008
Gmina » Ochrona środowiska

Kategorie
  Budowa elektrowni wiatrowej w Konotopiu (3)
  Budowa elektrowni wiatrowych - Wawrzonkowo (2)
  Budowa elektrowni wiatrowej - Sumin (2)
  Budowa elektrowni wiatrowej w Konotopiu - działka nr ew. 115 (12)
  Rozbudowa istniejącej stacji paliw - LOTOS w miejscowości Kikół Gmina Kikół (4)
  Wytwarzanie materiałów niebezpiecznych ...na terenie stacji demontażu pojazdów Wola (1)
  Budowa budynku inwentarskiego - bukaciarni z wiatą wybiegową o obsadzie 90,4 DJP - Zajeziorze (1)
  Budowa budynku inwentarskiego - In.6220 1 2016 (2)
  Budowa i eksplatacja jednej turbiny wiatrowej obręb Wola gm. Kikół - In.6220.2.2016.IB (0)
  Uruchomienie punktu zbierania odpadów złomu - Lubin działka nr 361/12 (8)
  Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 - Kikół dz. nr 660/5 (2)
  Budowa Elektrowni Słonecznej - Konotopie działka nr 77/11 (2)
Artykuły
  ”Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czterorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 90,0 m. o wydajności do Q = 25,0m3/h, zlokalizowanym w miejscowości Nowopole, gm. Kikół na terenie działki o nr ewid. 178/
  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia In.6220.6.13.2
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia In.6220.6.14,2015,AZ
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowych uwzględniających zgody na realizację przedsięwzięcia
  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Decyzja - droga Lubin
  Decyzja Środowiskowa
  Zawiadomienie
  Postanowienie
  Postanowienie
  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - droga gminna Lubin - Lubin
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Postanowienie
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Obwieszczenie 20.09.2012 r
  PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
  GK.6220.7.1.2011 - OBWIESZCZENIE - budowa elektrowni wiatrowej o mocy 850 kW typu E-53 przewidzianej do realizacji w miejscowości Sumin, gmina Kikół
  GK.6220.8.4.2011 - OBWIESZCZENIE - przebudowa drogi powiatowej nr 2705C Kikół -Makowiec na odcinku Kikół - Grodzeń
  GK.6220.6.2011 - OBWIESZCZENIE - budowa elektrowni wiatrowej o mocy 850 kW typu E-53 przewidzianego do realizacji w miejscowości Sumin, gmina Kikół w granicach działki o nr ewidencyjnym 131/1, obręb Sumin
  UG. 6220.1.1.2011 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  UG.6220.1.4.2011 - OBWIESZCZENIE - o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 850 kW typ E-53 przewidzianego do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 131/1 położo...
  WYKAZ JEDNOSTEK ZAJMUJĄCYCH SIĘ ODBIERANIEM OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH STAŁYCH I PŁYNNYCH
  Lista firm uprwanionych na terenie powiatu lipnowskiego do demontażu pokryć dachowych zawierających azbest (eternit)