Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2017-2018
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3505017
od 28 marca 2008
Przetargi na nieruchomości » Zamknięte Wersja do druku

 

WÓJT GMINY KIKÓŁ
ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Trutowo stanowiącej własność Gminy Kikół

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana , oznaczona numerem ewidencyjnym 190/4 o łącznej powierzchni 1,4292 ha, położona w Trutowie, stanowiąca własność Gminy Kikół, zapisana w księdze wieczystej KW Nr 21326, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lipnie.

Na powyższej nieruchomości znajduje się budynek szkoły , wolnostojący, murowany, jednopiętrowy z poddaszem użytkowym o łącznej powierzchni użytkowej około 419 m2, podpiwniczony, dach wielospadowy.

Budynek jest w dobrym stanie technicznym. Teren działki jest częściowo utwardzony. Obiekt jest wyposażony :centralne ogrzewanie , woda, kanalizacja, własne szambo.

Nieruchomość zabudowana będąca przedmiotem sprzedaży obecnie nie jest użytkowana.

W/w budynku zajmowany jest lokal mieszkalny na czas określony do dnia 30.11.2009 r.

Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy uchwalonym dnia 29 czerwca 2001r.przez Radę Gminy Kikół w/w działka przeznaczone są na cele mieszkalno-usługowe i oświatę.

Budynek może spełniać różnorakie funkcje, może być adaptowany na lokale mieszkalne, hotel, pensjonat itp.

Cena wywoławcza 330 000,00 zł.

Wysokość wadium 33 000,00 zł.

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 listopada 2009 r. o godzinie 10:00 w sali nr 4 Urzędu Gminy Kikół, Placu Kościuszki 7.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości podanej wyżej na konto Urzędu Gminy nr KBS Aleksandrów Kuj. O/Kikół 54 9537 0000 0040 0187 2000 0005

- tytuł przelewu ,,Przetarg-Trutowo” w terminie do 13 listopada 2009 r.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela Hanna Prażniewska inspektor gospodarki nieruchomościami - Urząd Gminy w Kikole Plac Kościuszki 7 - pokój nr 16 lub telefonicznie pod numerem 054/2894670 wew. 30.

Ogłoszenie o przetargu umieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, w prasie lokalnej oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Kikół http://bip.kikol.pl

Wójt Gminy Kikół zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Załączone dokumenty
  Zdjęcie 1 (197.2kB) pobierz    
  Zdjęcie 2 (166.2kB) pobierz    
  Zdjęcie 3 (156.6kB) pobierz    

Informację wytworzył: Hanna Prażniewska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Mariusz Marciniak, Data wprowadzenia: 2009-10-27 08:24:56, Zatwierdził do publikacji: Mariusz Marciniak, Data publikacji 2009-10-27 11:07:50, Ostatnia zmiana: 2009-10-28 11:13:26, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1414