Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2017-2018
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3505171
od 28 marca 2008
Przetargi na nieruchomości » Zamknięte Wersja do druku

 

WÓJT GMINY KIKÓŁ
ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Grodzeń stanowiącej własność Gminy Kikół

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana , oznaczona numerami ewidencyjnymi 292 i 295 o łącznej powierzchni 0,51 ha, położona w Grodzeniu, stanowiąca własność Gminy Kikół, zapisana w księdze wieczystej KW Nr 34174, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lipnie.

Na powyższej nieruchomości znajduje się budynek szkoły , wolnostojący, murowany, jednopiętrowy z poddaszem o łącznej powierzchni użytkowej około 526 m2, w tym powierzchnia komunikacji i kotłowni 110 m2 , nie podpiwniczony, z dachem dwuspadowym.

Budynek jest w dobrym stanie technicznym, w ciągu ostatnich lat był remontowany i rozbudowany Teren działki jest częściowo utwardzony. Obiekt jest wyposażony :centralne ogrzewanie - olejowe, woda, kanalizacja własna- szambo,

Nieruchomość zabudowana będąca przedmiotem sprzedaży obecnie nie jest użytkowana.

Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy uchwalonym dnia 29 czerwca 2001.przez Radę Gminy Kikół w/w działki przeznaczone są na cele mieszkalno-usługowe i oświatę.

Budynek może spełniać różnorakie funkcje, może być adaptowany na lokale mieszkalne, hotel, pensjonat itp.

Cena wywoławcza 400 000,00 zł.

Wysokość wadium 40 000,00 zł.

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 marca 2009 r. o godzinie 10:00 w sali nr 4 Urzędu Gminy Kikół Placu Kościuszki 7.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości podanej wyżej na konto Urzędu Gminy nr KBS Aleksandrów Kuj. O/Kikół 54 9537 0000 0040 0187 2000 0005

-tytuł przelewu ,,Przetarg-Grodzeń” w terminie do 24 marca 2009r.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomieni.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela Hanna Prażniewska inspektor gospodarki nieruchomościami - Urząd Gminy w Kikole Plac Kościuszki 7 - pokój nr 16 lub telefonicznie pod numerem 054/2894670 wew. 30.

Ogłoszenie o przetargu umieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, w prasie lokalnej oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Kikół http://bip.kikol.pl

Wójt Gminy Kikół zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

WÓJT GMINY KIKÓŁ

Załączone dokumenty
  Wykaz nieruchomości (23.9kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Hanna Prażniewska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Mariusz Marciniak, Data wprowadzenia: 2009-03-05 08:57:44, Zatwierdził do publikacji: Mariusz Marciniak, Data publikacji 2009-03-05 09:07:09, Ostatnia zmiana: 2009-03-05 09:07:44, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 10421