Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2017-2018
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3445083
od 28 marca 2008
Przetargi na nieruchomości » Zamknięte Wersja do druku

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY


Wójt Gminy Kikół działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz.U. z 2010 Nr 102, poz.651 z późn. zm./

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.L.p.

Położenie

Przeznaczenie w studium

Nr działki

pow. w ha

pow. w ha

Numer

KW

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza

w zł (brutto)

Forma zbycia


1.


Lubin

teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo -usługowa i produkcyjno-przemysłową


361/290,36598289


działka niezabudowana


33.312,00

+ 23% VAT

sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego


2.


Lubin

teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo -usługowa i produkcyjno-przemysłową


361/280,3635


8289


działka niezabudowana


33.096,00

+ 23% VAT

sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego


3.


Kikół

teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo -usługowa


4770,079516734


działka niezabudowana


14.600,00

+ 23% VAT

sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego


4.


Kołat Rybniki


działka rolna


930,5821777


działka niezabudowana


12.000,00

sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego


5.


Zajeziorze

teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub rekreacji indywidualnej (letniskowej) decyzją o warunkach zabudowy


148/40,165725415


działka niezabudowana


33.816,00

+ 23% VAT

sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego


6.


Zajeziorze

teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub rekreacji indywidualnej (letniskowej) decyzją o warunkach zabudowy


148/50,163425415


działka niezabudowana33.344,00

+ 23% VAT

sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego
7.


Zajeziorze

teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub rekreacji indywidualnej (letniskowej) decyzją o warunkach zabudowy


148/60,1708


25415


działka niezabudowana34.856,00

+ 23% VAT

sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego


8.


Zajeziorze

teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub rekreacji indywidualnej (letniskowej) decyzją o warunkach zabudowy


148/70,179225415


działka niezabudowana36.568,00

+ 23% VAT

sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego


9.


Zajeziorze

teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub rekreacji indywidualnej (letniskowej) decyzją o warunkach zabudowy


148/80,1945


25415


działka niezabudowana39.696,00

+ 23% VAT


sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego
10.Kikół


teren przeznaczony pod po zabudowę usługowo-gastronomiczną decyzją o warunkach zabudowy642/8

0,2225
18900

działka niezabudowana120.000,00

+ 23% VATsprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego


Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

1.Wywiesza się w siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń na okres 30 dni, tj. od 12.05.2011 r. do 13.06.2011r.

2. Na stronie internetowej Urzędu Gminy Kikół http://bip.kikol.pl

3. Sołectwo: Kikół, Kołat Rybniki, Lubin, Zajeziorze,

Informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu zostanie podana

1. W prasie lokalnej

2. Umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Kikół http://bip.kikol.plInformację wytworzył: Hanna Prażniewska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Krzysztof Wajer, Data wprowadzenia: 2011-05-10 12:17:01, Zatwierdził do publikacji: Piotr Zarembski, Data publikacji 2011-05-12 07:24:33, Ostatnia zmiana: 2011-05-12 07:24:51, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1419