Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2017-2018
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3505115
od 28 marca 2008
Przetargi na nieruchomości » Zamknięte Wersja do druku

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Wójt Gminy Kikół działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami
/j.t. Dz.U. z 2010 Nr 102, poz.651 z późn. zm./
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

L.p.

Położenie

Przeznaczenie w studium

Nr działki
pow. w ha

pow. w ha

Numer
KW

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza
w zł (brutto)

Forma zbycia

1.

Lubin

teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo -usługowa i produkcyjno-przemysłową

361/29

0,3659

8289

działka niezabudowana

41.640,00
+23% VAT

sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego

2.

Lubin

teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo -usługowa i produkcyjno-przemysłową

361/28

0,3635

8289

działka niezabudowana

41.370,00
+23% VAT

sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego

3.

Kikół

teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo -usługowa

477

0,0795

16734

działka niezabudowana

18.250,00
+23% VAT

sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego

4.

Kołat Rybniki

działka rolna

93

0,58

21777

działka niezabudowana

15.000,00

sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego

5.

Zajeziorze

teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub rekreacji indywidualnej (letniskowej) decyzją o warunkach zabudowy

148/4

0,1657

25415

działka niezabudowana

42.270,00
+23% VAT

sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego6.Zajeziorze

teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub rekreacji indywidualnej (letniskowej) decyzją o warunkach zabudowy

148/5

0,1634

25415

działka niezabudowana

41.680,00
+23% VAT

sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego

7.

Zajeziorze

teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub rekreacji indywidualnej (letniskowej) decyzją o warunkach zabudowy

148/6

0,1708

25415

działka niezabudowana

43.570,00
+23% VAT

sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego

8.

Zajeziorze

teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub rekreacji indywidualnej (letniskowej) decyzją o warunkach zabudowy

148/7

0,1792

25415

działka niezabudowana

45.710,00
+23% VAT

sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego

9.

Zajeziorze

teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub rekreacji indywidualnej (letniskowej) decyzją o warunkach zabudowy

148/8

0,1945

25415

działka niezabudowana

49.620,00
+23% VAT

sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego

10.

Grodzeń

teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej

292/2
295

0,4764

34174

udział do 3436/38916 części działki zabudowanej budynkiem szkoły objętym decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielający pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły na lokale mieszkalne

32.859,00
+23% VAT

sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego

11.

Grodzeń

teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej

292/2
295

0,4764

34174

udział do 5751/38916 części działki zabudowanej budynkiem szkoły objętym decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielający pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły na lokale mieszkalne

54.999,00
+23% VAT

sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego

12.

Grodzeń

teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej

292/2
295

0,4764

34174

udział do 4682/38916 części działki zabudowanej budynkiem szkoły objętym decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielający pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły na lokale mieszkalne

44.775,00
+23% VAT

sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego

13.

Grodzeń

teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej

292/2
295

0,4764

34174

udział do 3887/38916 części działki zabudowanej budynkiem szkoły objętym decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielający pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły na lokale mieszkalne

37.173,00
+23% VAT

sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego

14.

Grodzeń

teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej

292/2
295

0,4764

34174

udział do 6921/38916 części działki zabudowanej budynkiem szkoły objętym decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielający pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły na lokale mieszkalne

66.188,00
+23% VAT

sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego

15.

Grodzeń

teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej

292/2
295

0,4764

34174

udział do 4463/38916 części działki zabudowanej budynkiem szkoły objętym decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielający pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły na lokale mieszkalne

42.681,00
+23% VAT

sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego

16.

Grodzeń

teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej

292/2
295

0,4764

34174

udział do 4002/38916 części działki zabudowanej budynkiem szkoły objętym decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielający pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły na lokale mieszkalne

38.272,00
+23% VAT

sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego

17.

Grodzeń

teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej

292/2
295

0,4764

34174

udział do 5774/38916 części działki zabudowanej budynkiem szkoły objętym decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielający pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły na lokale mieszkalne

55.218,00
+23% VAT

sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego

18.

Kikół

teren przeznaczony pod po zabudowę usługowo-gastronomiczną decyzją o warunkach zabudowy

642/8

0,2225

18900

działka niezabudowana

120.000,00
+23% VAT

sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego


Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

1.Wywiesza się w siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, tj. od 17.03.2011 r. do 07.04.2011r.
2. Na stronie internetowej Urzędu Gminy Kikół
http://bip.kikol.pl
3. Sołectwo: Kikół, Kołat Rybniki, Lubin, Zajeziorze, Grodzeń

Informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu zostanie podana:

1. W prasie lokalnej
2. Umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Kikół
http://bip.kikol.pl
Informację wytworzył: Hanna Prażniewska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Mariusz Marciniak, Data wprowadzenia: 2011-03-17 08:44:06, Zatwierdził do publikacji: Mariusz Marciniak, Data publikacji 2011-03-17 09:08:59, Ostatnia zmiana: 2011-03-21 08:22:46, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1531