Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2017-2018
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3449439
od 28 marca 2008
Przetargi na nieruchomości » Zamknięte Wersja do druku

 

WÓJT GMINY KIKÓŁ

działając w oparciu o § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kikół

I. Przedmiot przetargu:

L.p.

Położenie

Przeznaczenie w studium

Nr działki

pow. w ha

pow. w ha

Numer

KW

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza

w zł (brutto)

Wadium

w zł.

Termin przetargu

1.

Lubin

teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo -usługowa i produkcyjno-przemysłową

361/29

0,3659

8289

działka niezabudowana

41.640,00
+23% VAT

4.164,00

08 kwietnia 2011r.
godz.9
00

2.

Lubin

teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo -usługowa i produkcyjno-przemysłową

361/28

0,3635

8289

działka niezabudowana

41.370,00
+23% VAT

4.137,00

08 kwietnia 2011r.
godz.9
15

3.

Kikół

teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo -usługowa

477

0,0795

16734

działka niezabudowana

18.250,00
+23% VAT

1.825,00

08 kwietnia 2011r.
godz.9
30

4.

Kołat Rybniki

działka rolna

93

0,58

21777

działka niezabudowana

15.000,00

1.500,00

08 kwietnia 2011r.
godz.9
45

5.

Zajeziorze

teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub rekreacji indywidualnej (letniskowej) decyzją o warunkach zabudowy

148/4

0,1657

25415

działka niezabudowana

42.270,00
+23% VAT

4.227,00

08 kwietnia 2011r.
godz.10
00

6.

Zajeziorze

teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub rekreacji indywidualnej (letniskowej) decyzją o warunkach zabudowy

148/5

0,1634

25415

działka niezabudowana

41.680,00
+23% VAT

4.168,00

08 kwietnia 2011r.
godz.10
15

7.

Zajeziorze

teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub rekreacji indywidualnej (letniskowej) decyzją o warunkach zabudowy

148/6

0,1708

25415

działka niezabudowana

43.570,00
+23% VAT

4.357,00

08 kwietnia 2011r.
godz.10
30

8.

Zajeziorze

teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub rekreacji indywidualnej (letniskowej) decyzją o warunkach zabudowy

148/7

0,1792

25415

działka niezabudowana

45.710,00
+23% VAT

4.571,00

08 kwietnia 2011r.
godz.10
45

9.

Zajeziorze

teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub rekreacji indywidualnej (letniskowej) decyzją o warunkach zabudowy

148/8

0,1945

25415

działka niezabudowana

49.620,00
+23% VAT

4.962,00

08 kwietnia 2011r.

godz.1100

10.

Grodzeń

teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej

292/2
295

0,4764

34174

udział do 3436/38916 części działki zabudowanej budynkiem szkoły objętym decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielający pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły na lokale mieszkalne

32.859,00
+23% VAT

3.285,90

08 kwietnia 2011r.
godz.11
15

11.

Grodzeń

teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej

292/2
295

0,4764

34174

udział do 5751/38916 części działki zabudowanej budynkiem szkoły objętym decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielający pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły na lokale mieszkalne

54.999,00
+23% VAT

5.499,90

08 kwietnia 2011r.
godz.11
30

12.

Grodzeń

teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej

292/2

295

0,4764

34174

udział do 4682/38916 części działki zabudowanej budynkiem szkoły objętym decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielający pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły na lokale mieszkalne

44.775,00
+23% VAT

4.477,50

08 kwietnia 2011r. godz.1145

13

Grodzeń

teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej

292/2
295

0,4764

34174

udział do 3887/38916 części działki zabudowanej budynkiem szkoły objętym decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielający pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły na lokale mieszkalne

37.173,00+23% VAT

3.717,30

08 kwietnia 2011r.
godz.12
00

14.

Grodzeń

teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej

292/2
295

0,4764

34174

udział do 6921/38916 części działki zabudowanej budynkiem szkoły objętym decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielający pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły na lokale mieszkalne

66.188,00
+23% VAT

6.618,80

08 kwietnia 2011r.
godz.12
15

15.

Grodzeń

teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej

292/2
295

0,4764

34174

udział do 4463/38916 części działki zabudowanej budynkiem szkoły objętym decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielający pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły na lokale mieszkalne

42.681,00+23% VAT

4.268,10

08 kwietnia 2011r.

godz.1230

16.

Grodzeń

teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej

292/2
295

0,4764

34174

udział do 4002/38916 części działki zabudowanej budynkiem szkoły objętym decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielający pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły na lokale mieszkalne

38.272,00
+23% VAT

3.827,20

08 kwietnia 2011r.
godz.12
45

17.

Grodzeń

teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej

292/2
295

0,4764

34174

udział do 5774/38916 części działki zabudowanej budynkiem szkoły objętym decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielający pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły na lokale mieszkalne

55.218,00
+23% VAT

5.521,80

08 kwietnia 2011r.
godz.13
00Nieruchomości nie są objęte żadnymi obciążeniami ani zobowiązaniami.

II. Warunki przetargu:

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w/w wadium w kasie Urzędu Gminy lub na konto nr KBS Aleksandrów Kuj. O/Kikół 54 9537 0000 0040 0187 2000 0005 - tytuł przelewu ,,Przetarg” w terminie do 04 kwietnia 2011r (włącznie)

Przetarg odbędzie się w dniu 08 kwietnia 2011r. w sali nr 3 Urzędu Gminy Kikół przy Placu Kościuszki 7

2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

3. Uczestnik, który przetarg wygra zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Urząd Gminy. Wadim wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W razie nieprzystąpienia w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwracane jest niezwłocznie (bez odsetek) odpowiednio po odwołaniu, zamknięciu przetargu, unieważnieniu przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

4. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg - nabywca.

5. Organizator przetargu może odwołać przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o jego odwołaniu do publicznej wiadomości.

6. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kikole przy Placu Kościuszki 7, pokój nr 12 lub telefonicznie pod numerem 54/2894670 wew. 30.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

1.Wywiesza się w siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, tj. od 17.03.2011 r. do 07.04.2011r.
2. Na stronie internetowej Urzędu Gminy Kikół http://bip.kikol.pl
3. Sołectwo: Kikół, Kołat Rybniki, Lubin, Zajeziorze, Grodzeń
Informację wytworzył: Hanna Prażniewska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Mariusz Marciniak, Data wprowadzenia: 2011-03-17 08:27:54, Zatwierdził do publikacji: Mariusz Marciniak, Data publikacji 2011-03-17 09:08:59, Ostatnia zmiana: 2011-03-21 08:21:58, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1044