Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych GOPS KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2018-2019
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3557543
od 28 marca 2008
Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta » 2011

Artykuły
  Zarządzenie 86/2011
  Zarządzenie 85/2011
  Zarządzenie 84/2011
  Zarządzenie 83/2011
  Zarządzenie 82/2011
  Zarządzenie 81/2011
  Zarządzenie 80/2011
  Zarządzenie 79/2011
  Zarządzenie 78/2011
  Zarządzenie 77/2011
  Zarządzenie 76/2011
  Zarządzenie 75/2011
  Zarządzenie 74/2011
  Zarządzenie 73/2011
  Zarządzenie 72/2011
  Zarządzenie 71/2011
  Zarządzenie 70/2011
  Zarządzenie 69/2011
  Zarządzenie 68/2011
  Zarządzenie 67/ 2011
  Zarządzenie 66/2011
  Zarządzenie 65/2011
  Zarządzenie 64/2011
  Zarządzenie 63/2011
  Zarządzenie 62/2011
  Zarządzenie 61/2011
  Zarządzenie 60/2011
  Zarządzenie 59/2011
  Zarządzenie 58/2011
  Zarządzenie 57/2011
  Zarządzenie 56/2011
  Zarządzenie 55/2011
  Zarządzenie 54/2011
  Zarządzenie 53/2011
  Zarządzenie 52/2011
  Zarządzenie 51/2011
  Zarządzenie 50/2011
  Zarządzenie 49/2011
  Zarządzenie 48/2011
  Zarządzenie 47/2011
  Zarządzenie 46/2011
  Zarządzenie 45/2011
  Zarządzenie 44/2011
  Zarządzenie 43/2011
  Zarządzenie42/11
  Zarządzenie41/11
  Zarządzenie 40/11
  Zarządzenie 39/11
  Zarządzenie 38/11
  Zarządzenie 37/11
  Zarządzenie 36/11
  Zarządzenie 35/11
  Zarządzenie 34/11
  Zarządzenie 33//11
  Zarządzenie 32/11
  Zarządzenie 31/11
  Zarządzenie 30/11
  Zarządzenie 29/11
  Zarządzenie 28/11
  Zarządzenie 27/11
  Zarządzenie 26/11
  Zarządzenie 25/11
  Zarządzenie 24/11
  Zarządzenie 23/11
  Zarządzenie 22/11
  Zarządzenie 21/11
  Zarządzenie 20/11
  Zarządzenie 19/11
  Zarządzenie 18/11
  Zarządzenie 17/11
  Zarządzenie 16/11
  Zarządzenie 15/11
  Zarządzenie 14/11
  Zarządzenie 13/11
  Zarządzenie 12/11
  Zarządzenie 11/11
  Zarządzenie 10/11
  Zarządzenie 9/11
  Zarządzenie 8/11
  Zarządzenie 7/11
  Zarządzenie 6/11
  Zarządzenie 5/11
  Zarządzenie 4/11
  Zarządzenie 3/11
  Zarządzenie 2/11
  Zarządzenie 1/11