Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych GOPS KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2018-2019
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3557521
od 28 marca 2008
Prawo lokalne » Uchwały Rady Gminy » Pomoc społeczna

Artykuły
  Uchwała Nr II/10/2018
  Uchwała Nr XXXV/176/2017
  Uchwała Nr XXXIV/173/2017
  Uchwała Nr XXXI/160/2017
  Uchwała Nr XXXI/159/2017
  Uchwała Nr XIX/92/2016
  Uchwała Nr XIX/91/2016
  Uchwała Nr XVIII/85/2016
  Uchwała Nr XVIII/84/2016
  Uchwała Nr XVII/81/2016
  Uchwała Nr II/11/2014
  Uchwała Nr II/10/2014
  Uchwała Nr XLVII/248/2014
  Uchwała Nr XLIV/240/2014
  Uchwała Nr XL/216/2014
  Uchwała Nr XXXVIII/209/2013
  Uchwała Nr XX/112/2012
  Uchwała Nr XIX/104/2012
  Uchwała Nr XIX/103/2012
  Uchwała Nr IV/21/11
  Uchwała Nr XXXVI/247/10
  Uchwała Nr XXXVI/246/10
  Uchwała Nr XXXIV/235/09
  Uchwała Nr XXXI/216/09
  Uchwała Nr XXX/206/09
  Uchwała Nr XXVII/177/09
  Uchwała Nr XXVII/176/09
  Uchwała Nr XXV/159/09
  Uchwała Nr XXV/158/09
  Uchwała Nr XXIV/154/08
  Uchwała Nr XXI/133/08
  Uchwała Nr XIV/76/07
  Uchwała Nr XIV/75/07
  Uchwała Nr IX/57/07
  Uchwała Nr VII/48/07
  Uchwała Nr VI/40/07
  Uchwała Nr VI/39/07
  Uchwała Nr III/19/06
  Uchwała Nr III/18/06
  Uchwała Nr XLV/183/06
  Uchwała Nr XXXIX/161/06
  Uchwała Nr XXXVII/151/05
  Uchwała Nr XXIX/120/05
  Uchwała Nr XXVIII/107/05
  Uchwała Nr XXVIII/103/05
  Uchwała Nr XXVIII/101/05
  Uchwała Nr XXIII/87/04
  Uchwała Nr XXII/85/04
  Uchwała Nr XXII/84/04
  Uchwała Nr XVIII/72/04
  Uchwała Nr XVIII/64/04
  Uchwała Nr VIII/37/03
  Uchwała Nr V/22/03
  Uchwała Nr V/21/03