Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych GOPS KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2018-2019
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3557581
od 28 marca 2008
Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta » 2017

Artykuły
  Zarządzenie Nr 79 2017
  Zarządzenie Nr 78 2017
  Zarządzenie Nr 77 2017
  Zarządzenie Nr 76 2017
  Zarządzenie Nr 75 2017
  Zarządzenie Nr 74 2017
  Zarządzenie Nr 73 2017
  Zarządzenie Nr 72 2017
  Zarządzenie Nr 71 2017
  Zarządzenie Nr 70 2017
  Zarządzenie Nr 69 2017
  Zarządzenie Nr 68 2017
  Zarządzenie Nr 67 2017
  Zarządzenie Nr 66 2017
  Zarządzenie Nr 65 2017
  Zarządzenie Nr 64/2017
  Zarządzenie Nr 63 2017
  Zarządzenie Nr 62 2017
  Zarządzenie Nr 61 2017
  Zarządzenie Nr 60 2017
  Zarządzenie Nr 59 2017
  Zarządzenie Nr 58 2017
  Zarządzenie Nr 57 2017
  Zarządzenie Nr 56 2017
  Zarządzenie Nr 55 2017
  Zarządzenie Nr 54 2017
  Zarządzenie Nr 53 2017
  Zarządzenie Nr 52 2017
  Zarządzenie Nr 51 2017
  Zarządzenie Nr 50 2017
  Zarządzenie Nr 49 2017
  Zarządzenie Nr 48 2017
  Zarządzenie Nr 47 2017
  Zarządzenie Nr 46 2017
  Zarządzenie Nr 45 2017
  Zarządzenie Nr 44 2017
  Zarządzenie Nr 43 2017
  Zarządzenie Nr 42 2017
  Zarządzenie Nr 41 2017
  Zarządzenie Nr 40 2017
  Zarządzenie Nr 39 2017
  Zarządzenie Nr 38 2017
  Zarządzenie Nr 37 2017
  Zarządzenie Nr 36 2017
  Zarządzenie Nr 35 2017
  Zarządzenie Nr 34 2017
  Zarządzenie Nr 33 2017
  Zarządzenie Nr 32 2017
  Zarządzenie Nr 31 2017
  Zarządzenie Nr 30 2017
  Zarządzenie Nr 29 2017
  Zarządzenie Nr 28 2017
  Zarządzenie Nr 27 2017
  Zarządzenie Nr 26 2017
  Zarządzenie Nr 25 2017
  Zarządzenie Nr 24 2017
  Zarządzenie Nr 23 2017
  Zarządzenie Nr 22 2017
  Zarządzenie Nr 21 2017
  Zarządzenie Nr 20 2017
  Zarządzenie Nr 19 2017
  Zarządzenie Nr 18 2017
  Zarządzenie Nr 17 2017
  Zarządzenie Nr 16 2017
  Zarządzenie Nr 15 2017
  Zarządzenie Nr 14 2017
  Zarządzenie Nr 13 2017
  Zarządzenie Nr 12 2017
  Zarządzenie Nr 11 2017
  Zarządzenie Nr 10 2017
  Zarządzenie Nr 9 2017
  Zarządzenie Nr 8 2017
  Zarządzenie Nr 7/2017
  Zarządzenie Nr 6 2017
  Zarządzenie Nr 5 2017
  Zarządzenie Nr 4 2017
  Zarządzenie Nr 3 2017
  Zarządzenie Nr 2 2017
  Zarządzenie Nr 1 2017