Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych GOPS KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2018-2019
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3557679
od 28 marca 2008
Przetargi » Archiwalne » 2014

Artykuły
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Przygotowanie i dostarczanie gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach z terenu Gminy Kikół oraz dla świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole"
  Udzielenie kredytu w kwocie 1 000 000,00 PLN dla Gminy Kikół na pokrycie planowanego deficytu w roku 2014
  "Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach z terenu Gminy Kikół oraz dla świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole"
  Dostawa paliw płynnych dla Gminy kikół na lata 2015 r.
  Dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów Zamawiającego tj. Gminy Kikół, Zespołu Szkół w Kikole, Świetlicy Wiejskiej w Grodzeniu oraz do budynku socjalnego w Grodzeniu w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
  Odśnieżanie dróg gminnych w Gminie Kikół w sezonie zimowym 2014-2015
  Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły na środowiskowy dom samopomocy i podjazdów dla osób niepełnosprawnych
  Dostawa - kruszywa - gruzu betonowego na drogi gminne w 2014 roku
  Dostawa kruszywa - kamienia łamanego na drogi gminne w 2014 roku
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kikół w 2015/2016 roku
  Udzielenie kredytu na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 762 738,00zł
  Zakup biletów miesięcznych na dowóz dzieci z terenu gminy Kikół do szkół podstawowych i gimnazjum w 2014/2015 roku
  Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów ornych w technologii nawierzchni bitumicznej długości 1,450 km w obrębie geodezyjnym Lubin działka nr 129 i 238
  Remont i termomodernizacja wraz z wyposażeniem istniejącej świetlicy wiejskiej w Lubinie
  "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kikół"
  Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół i budynku UG w Kikole
  "Utylizacja azbestu z terenu Gminy Kikół w 2014 r."
  "Remont i termomodernizacja wraz z wyposażeniem istniejącej świetlicy wiejskiej w Wolęcinie"
  "Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sumin"
  Dostawa paliw płynnych dla Gminy Kikół na 2014 r.
  Kikół: Przebudowa ulicy Bocznej w Kikole
  Kikół: Budowa i przebudowa chodników (szlaków pieszych) w miejscowości Kikół
  Dostawa kruszywa - kamienia łamanego na drogi gminne w 2014 roku
  Dostawa gruzu betonowego na drogi gminne w 2014 roku