Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych GOPS KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2018-2019
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3557423
od 28 marca 2008
Konkursy » Oferty pracy » Zamknięte

Artykuły
  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy pedagoga ŚDS "Koniczynka" w Suminie
  Informacja o wynikach naborów
  Ogłoszenie naboru na stanowisko ds. kultury, sportu, zdrowia i promowania gminy
  Ogłoszenie naboru na stanowisko ds. realizacji podatków i opłat
  Ogłoszenie naboru na stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi
  Informacja o wyniku naboru na samodzielne stanowisko kierownika ŚDS Koniczynka
  Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Koniczynka
  Konkurs na Kandydata na Stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Kikole
  Protokół z oceny formalnej przeprowadzonego naboru kandydatów
  Konkurs na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy "Koniczynka" w Suminie
  Rozstrzygnięcie konkursu, konkurs na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy "Koniczynka" w Suminie
  Konkurs na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy "Koniczynka" w Suminie
  KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA:
  OGŁOSZENIE O KONKURSIE na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Kikole
  Wójt Gminy Kikół - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011
  Nabór kandydatów na rachmistrza spisowego przy Powszechnym Spisie Rolnym 2010
  Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Kikole
  Stanowisko ds. obsługi sekretariatu (wymiar czasu pracy: 1 etat)
  Stanowisko ds. rozliczeń wod-kan. i VAT (wymiar czasu pracy: 1 etat)
  Stanowisko ds. Oświaty GZEAPO Kikół
  O G Ł O S Z E N I E o naborze kandydatów na wolne stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kikole w wymiarze 1/2 etatu
  O G Ł O S Z E N I E o naborze kandydatów na wolne stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Placówek Oświatowych w Kikole w wymiarze 1 etatu
  O G Ł O S Z E N I E o naborze kandydatów na wolne stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kikole w wymiarze 1/2 etatu
  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: DYREKTOR GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KIKOLE
  GOPS Kikół - Pracownik Socjalny