Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych GOPS KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2018-2019
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3558556
od 28 marca 2008

Historia zmian artykułu
  2008-04-01 10:28:18   Mariusz Marciniak   Utworzenie
  2008-04-01 10:52:04   Mariusz Marciniak   Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
  2008-04-04 14:03:04   Mariusz Marciniak   Aktualizacja
  2008-04-04 14:11:29   Mariusz Marciniak   Aktualizacja
  2008-04-04 14:15:06   Mariusz Marciniak   Aktualizacja
  2008-04-04 14:17:35   Mariusz Marciniak   Aktualizacja
  2008-04-07 15:16:14   Mariusz Marciniak   Aktualizacja
  2008-04-25 14:34:22   Mariusz Marciniak   Aktualizacja
  2008-04-25 14:35:11   Mariusz Marciniak   Aktualizacja
  2008-05-09 13:23:52   Mariusz Marciniak   Aktualizacja
  2008-05-29 10:07:59   Mariusz Marciniak   Zmiana wyglądu
  2008-08-06 08:01:44   Mariusz Marciniak   Aktualizacja
  2008-08-11 13:13:09   Mariusz Marciniak   Aktualizacja
  2008-05-02 13:15:55   Mariusz Marciniak   Aktualizacja
  2008-05-02 13:16:57   Mariusz Marciniak   Aktualizacja
  2008-12-04 11:32:16   Mariusz Marciniak   Aktualizacja
  2009-05-06 10:58:16   Mariusz Marciniak   Aktualizacja
  2009-05-06 10:59:34   Mariusz Marciniak   Aktualizacja
  2010-05-06 12:58:03   Mariusz Marciniak   Aktualizacja
  2010-06-09 13:32:20   Mariusz Marciniak   Aktualizacja
  2010-09-07 13:26:31   Mariusz Marciniak   Aktualizacja
  2010-12-06 11:47:30   Mariusz Marciniak   Aktualizacja
  2011-01-05 08:10:10   Mariusz Marciniak   Aktualizacja
  2011-04-18 13:03:44   Krzysztof Wajer   Aktualizacja
  2011-05-12 14:42:19   Piotr Zarembski   Aktualizacja
  2011-05-19 10:05:55   Justyna Zakrzewska   Aktualizacja
  2011-06-02 10:16:14   Justyna Zakrzewska   Aktualizacja
  2011-12-08 07:39:06   Piotr Zarembski   Aktualizacja
  2012-01-24 08:32:32   Piotr Zarembski   Aktualizacja
  2012-03-18 19:01:05   Piotr Zarembski   Aktualizacja danych
  2012-03-18 19:10:09   Piotr Zarembski   Aktualizacja
  2012-09-19 18:11:10   Piotr Zarembski   Aktualizacja
  2012-09-19 18:12:54   Piotr Zarembski   Aktualizacja
  2012-09-19 18:15:21   Piotr Zarembski   Aktualizacja
  2012-09-19 18:18:50   Piotr Zarembski   Aktualizacja
  2013-07-04 07:53:59   Piotr Zarembski   Aktualizacja
  2015-06-23 08:38:17   Piotr Zarembski   Aktualizacja
  2015-06-23 08:39:04   Piotr Zarembski   Aktualizacja
  2016-04-01 10:25:21   Piotr Zarembski   Aktualizacja
  2016-04-01 10:27:07   Piotr Zarembski   Aktualizacja
  2016-04-01 10:30:55   Piotr Zarembski   Aktualizacja
  2016-04-01 10:33:50   Piotr Zarembski   Aktualizacja
  2016-04-01 10:34:44   Piotr Zarembski   Aktualizacja
  2016-04-01 10:39:03   Piotr Zarembski   Aktualizacja
  2016-04-12 11:11:03   Piotr Zarembski   Aktualizacja
  2016-08-12 11:38:23   Piotr Zarembski   Aktualizacja
  2017-08-07 13:26:19   Piotr Zarembski   Aktualizacja
  2017-10-26 09:54:31   Piotr Zarembski   Aktualizacja
  2017-10-30 13:55:22   Piotr Zarembski   Aktualizacja
  2018-06-05 13:33:28   Piotr Zarembski   Aktualizacja
  2018-11-29 09:20:20   Piotr Zarembski   Aktualizacja
  2019-01-21 10:41:59   Piotr Zarembski   Aktualizacja
  2019-01-21 10:43:45   Piotr Zarembski   Aktualizacja