Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2017-2018
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3505834
od 28 marca 2008

Historia zmian artykułu
  2013-01-20 13:53:59   Piotr Zarembski   Utworzenie
  2013-01-20 13:59:51   Piotr Zarembski   Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
  2013-01-20 14:04:06   Piotr Zarembski   Dodano załącznik o nazwie "DEKLARACJA PODATEK LEŚNY"
  2013-01-20 14:04:15   Piotr Zarembski   Dodano załącznik o nazwie "IDWPIO1"
  2013-01-20 14:04:44   Piotr Zarembski   Dodano załącznik o nazwie "INFORMACJA PODATEK LEŚNY"
  2013-01-20 14:05:09   Piotr Zarembski   dodanie karty podatek leśny wraz z wnioskami
  2013-01-20 14:11:05   Piotr Zarembski   Dodano załącznik o nazwie "IDWPIO2"
  2013-01-20 14:11:19   Piotr Zarembski   Dodano załącznik o nazwie "wniosek o zwrot podatku"
  2013-01-20 14:11:27   Piotr Zarembski   Dodano załącznik o nazwie "IDWPIO3"
  2013-01-20 14:11:28   Piotr Zarembski   Dodano załącznik o nazwie "Wniosek"
  2013-01-20 14:16:01   Piotr Zarembski   dodanie karty akcyza i zaswiadczenia w sprawach podatkowych wraz z załącznikami
  2013-01-20 14:21:15   Piotr Zarembski   Dodano załącznik o nazwie "deklaracja na podatek rolny"
  2013-01-20 14:21:22   Piotr Zarembski   Dodano załącznik o nazwie "IDWPIO4"
  2013-01-20 14:22:06   Piotr Zarembski   Dodano załącznik o nazwie "informacja na podatek rolny"
  2013-01-20 14:22:29   Piotr Zarembski   dodanie karty podatek rolny wraz z załącznikami
  2013-01-20 14:23:54   Piotr Zarembski   Dodano załącznik o nazwie "deklaracja nieruchomość"
  2013-01-20 14:24:01   Piotr Zarembski   Dodano załącznik o nazwie "IDWPIO5"
  2013-01-20 14:24:02   Piotr Zarembski   Dodano załącznik o nazwie "informacja nieruchomość"
  2013-01-20 14:24:36   Piotr Zarembski   dodanie karty podatek od nieruchomości
  2013-01-20 14:25:18   Piotr Zarembski   Dodano załącznik o nazwie "IDWPIO6"
  2013-01-20 14:25:39   Piotr Zarembski   Dodano załącznik o nazwie "PROTOKÓŁ"
  2013-01-20 14:26:21   Piotr Zarembski   dodanie karty umorzenia, odroczenia, raty
  2013-02-02 15:29:05   Piotr Zarembski   Aktualizacja
  2013-07-18 14:18:03   Piotr Zarembski   Usunięto załącznik o nazwie "wniosek o zwrot podatku"
  2013-07-18 14:18:14   Piotr Zarembski   Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o zwrot podatku akcyzowego do paliwa"
  2013-07-18 14:18:35   Piotr Zarembski   dodnie nowego wniosku podatku akcyzowego
  2013-07-24 19:42:01   Piotr Zarembski   Usunięto załącznik o nazwie "deklaracja nieruchomość"
  2013-07-24 19:42:39   Piotr Zarembski   Dodano załącznik o nazwie "deklaracja nieruchomość"
  2013-07-24 19:43:28   Piotr Zarembski   Dodano załącznik o nazwie "deklaracja nieruchomość"
  2013-07-24 19:44:19   Piotr Zarembski   zmiana druku deklaracji nieruchomość