Urząd Gminy Kikół
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Urząd Gminy » Struktura organizacyjna

 

 

Funkcja

Imię i nazwisko

Tel.

Pokój

Wójt Gminy

Józef Predenkiewicz

34

9

Sekretarz Gminy

Maria Kulig

39

11

Skarbnik Gminy

Wioletta Frej

33

15

Zastępca Wójta Gminy Kierownik Referatu Infrastruktury

Artur Redmerski

48

7

Zastępca Skarbnika, Inspektor ds. wymiaru podatku i opłat

Krzysztof Kozłowski

27

14

Inspektor ds. wojskowych, obrony cywilnej i dowodów osobistych

Zastępca Kierownika USC

Barbara Wojciechowska

24

2

Pomoc administracyjna

Milena Pipczyńska

24

2

Stanowisko ds. realizacji podatków i opłat

Krystyna Wiśniewska

27

14

Pomoc administracyjna

Konrad Wyborski

27

14

 Inspektor ds. płac, środków transportu  i VAT

Barbara Chojnicka

32

16

Specjalista ds. wydatków księgowosci budżetowej

Urszula Kozłowska

35

17

Inspektor ds. dochodów księgowosci budżetowej

Małgorzata Falkowska

35

17

Kasjer

Hanna Ziemińska

26

8

Stanowisko ds. inwestycji, zamówień publicznych oraz programów i projektów

Iwona Boguska

38

4

Stanowisko ds. kultury, sportu, zdrowia, promowania gminy

Marta Maślewska

38

4

Informatyk, Inspektor Ochrony Danych

Piotr Zarembski

31

13

Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego mienia komunalnego i gospodarki gruntami

Julita Borucka Kozłowska

45

5

Pomoc administracyjna

Aleksandra Baranowska

45

5

Inspektor ds. działalności gospodarczej i edukacji

Jacek Wilkanowski

30

12

Inspektor ds. gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej

Zbigniew Ambroziak

45

5

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu

Aneta Falkowska

21

10

Inspektor ds. samorządowych, OSP i obsługi Rady

Agnieszka Wasilewska

28

19

Inspektor ds. kadr i rozliczeń finansowych wod-kan

Justyna Zakrzewska

32

16

Główny księgowy ds. oświaty

Agnieszka Korytowska

30

12

Specjalista ds. płac i rozliczeń oświaty

Małgorzata Cackowska

30

12

Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi

Anna Jabłońska

38

4

Stanowisko ds. rolnictwa, ochrony środowiska i zabytków

Marta Maślewska

38

4

Redaktor: Mariusz Marciniak Źródło: Mariusz Marciniak
Utworzony: 2008-04-01 10:28:18 Ostatnia zmiana: 2018-11-29 09:20:20