WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH ZMIANY RODZAJU URZĘDOWYCH NAZW MIEJSCOWOŚCI BIELICA, LUBINEK. BOGUCHWAŁA, BUCHOWO KIKOLSKIE, KOŁAT, KORZYCZEWO, NOWOPOLE, RYBNIKI, KOŁATEK, KSAWERY CIEŁUCHOWSKIE ORAZ ZNIESIENIA URZĘDOWEJ NAZWY MIEJSCOWOŚCI KOŁAT – RYBNIKI.

Kikół, dnia 23.09.2022 r.

Celem konsultacji społecznych było poznanie opinii mieszkańców w sprawie zmiany rodzaju urzędowych  nazw miejscowości:

1) Bielica, w celu poznania opinii w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości z „przysiółek wsi Lubin” na „wieś”,

2) Lubinek w celu poznania opinii w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Lubinek z „część wsi Lubin” na „wieś,

3) Boguchwała, w celu poznania opinii w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Boguchwała z  „część wsi Kikół Wieś” na „wieś”,

4) Buchowo Kikolskie, w celu poznania opinii w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Buchowo Kikolskie z „część wsi Kikół – Wieś” na „kolonia”,

5)  Kołat, w celu poznania opinii w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Kołat z „część wsi Kołat – Rybniki” na „wieś”,

6) Korzyczewo, w celu poznania opinii w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Korzyczewo  z „część wsi Kołat - Rybniki” na „wieś”,

7) Nowopole, w celu poznania opinii w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Nowopole z „część wsi Kołat – Rybniki” na „wieś”,

8)  Rybniki, w celu poznania opinii w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Rybniki z „część wsi Kołat - Rybniki” na „wieś”,

9) Kołatek,  w celu poznania opinii w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Kołatek z „część wsi Ciełuchowo” na „wieś”,

10) Ksawery Ciełuchowskie, w celu poznania opinii w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Ksawery Ciełuchowskie z „część wsi Ciełuchowo” na „kolonia”,

 

oraz poznania opinii mieszkańców miejscowości Kołat, Rybniki, Korzyczewo, Nowopole w sprawie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Kołat – Rybniki.

 

Przedmiot, forma oraz termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji społecznych określono w Uchwale Nr XXXVII/218/2022 Rady Gminy Kikół z dnia 12 maja 2022 r.(Dz.Urz.Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2022 r. poz. 2739).

Konsultacje trwały w okresie od 13 czerwca 2002 r. do 31 sierpnia 2022 r.

 

Wyniki konsultacji społecznych:

 Do Urzędu Gminy Kikół wpłynęły 23 szt. formularzy konsultacyjnych.

 

Uprawnione do głosowania były osoby pełnoletnie zamieszkujące na terenie  danej miejscowości.

 

Na 2 pełnoletnie osoby zameldowane w miejscowości Bielica udział w konsultacjach wzięły 3 osoby, które poparły zaproponowaną zmianę.

Na 21 pełnoletnich osób zameldowanych w Lubinku udziału w konsultacjach nie wzięła żadna z osób.

Na 7 pełnoletnich osób zameldowanych w Boguchwale udział w konsultacjach wzięło7 osób, które poparły zaproponowaną zmianę.

Na 1 osobę  pełnoletnią zameldowaną w miejscowości Buchowo Kikolskie udział w konsultacjach wzięły 3 osoby, które poparły zaproponowaną zmianę. Są to osoby, które ustnie oświadczyły że mieszkają w miejscowości Boguchwała.

Na 22 pełnoletnie osoby zameldowane w Kołacie, udział w konsultacjach wzięła 1 osoba, która poparła zaproponowaną zmianę dot. zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Kołat z „część wsi Kołat – Rybniki” na „wieś” oraz poparła zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Kołat – Rybniki.

Na 5 pełnoletnich osób zameldowanych w miejscowości Korzyczewo udziału w konsultacjach nie wzięła żadna z osób.

Na 8 pełnoletnich osób zameldowanych w miejscowości Nowopole udziału w konsultacjach nie wzięła żadna z osób.

Na 20 pełnoletnich osób zameldowanych w miejscowości Rybniki udział w konsultacjach wzięły 2 osoby, które poparły zaproponowaną zmianę, jedna również poparła zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Kołat – Rybniki.

Na 9 pełnoletnich osób zameldowanych w Kołatku, udział w konsultacjach wzięły 3 osoby, które poparły zaproponowaną zmianę, jedna również poparła zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Kołat – Rybniki.

 

W okresie trwania konsultacji w miejscowości Ksawery Ciełuchowskie nie było zameldowanej żadnej pełnoletniej osoby. Udział w konsultacjach wzięła 1 osoba, która posiada sześć nieruchomości położonych w tej miejscowości i oświadczyła, iż mieszka tu sezonowo. Osoba ta poparła zaproponowaną zmianę.

 

.

Cel konsultacji

Ilość oddanych głosów

Za zmianą

Przeciw zmianie

Bielica – zmian przysiółek wsi Lubin na wieś

3

3

0

Lubinek – zmiana część wsi Lubin na wieś

0

0

0

Boguchwała – zmiana część wsi Kikół – Wieś na wieś

7

7

0

Buchowo Kikolskie – zmiana  z część wsi Kikół – Wieś na kolonia

3

3

0

Kołat  - zmian a z część wsi Kołat – Rybniki na wieś

1

1

0

Korzyczewo - zmiana  z część wsi Kołat – Rybniki na wieś

0

0

0

Nowopole – zmiana  z część wsi Kołat – Rybniki na wieś

0

0

0

Rybniki – zmiana z część wsi Kołat – Rybniki na wieś

2

2

0

Kołatek -  zmiana z część wsi Ciełuchowo na wieś

3

3

0

Ksawery Ciełuchowskie – zmiana z część wsi Ciełuchowo na kolonia

1

1

0

Zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Kołat - Rybniki

3

3

0

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/218/2022 Rady Gminy Kikół z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany rodzaju urzędowych nazw miejscowości Bielica, Lubinek, Boguchwała, Buchowo Kikolskie, Kołat, Korzyczewo, Nowopole, Rybniki, Kołatek, Ksawery Ciełuchowskie oraz zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Kołat – Rybniki konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich osób.

 

Załączniki

Wyniki konsultacji (651.2kB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:Gmina Kikół
Źródło informacji:Julta Kozłowska Borucka
Data utworzenia:2022-09-26 10:15:16
Wprowadził do systemu:Julta Kozłowska Borucka
Data wprowadzenia:2022-09-26 10:02:12
Opublikował:Julta Kozłowska Borucka
Data publikacji:2022-09-26 10:16:37
Ostatnia zmiana:2022-09-26 10:16:56
Ilość wyświetleń:158