Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2017-2018
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3510085
od 28 marca 2008
Wybory » Wybory Samorządowe 2014

Kategorie
  KOMISJA GMINNA (5)
  KOMISJA POWIATOWA (1)
  INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (1)
  UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCYCH I ZASTĘPCÓW KOMISJI OBWODOWYCH (12)
  SKŁADY OSOBOWE OKW (6)
  Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kikół (1)
  Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kikół (1)
  Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego (1)
  Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu w Lipnie (1)
  PROTOKOŁY Z WYBORÓW (2)
Artykuły
  INFORMACJA DLA MĘŻÓW ZAUFANIA
  Obwieszczenie GKW w Kikole o obsadzeniu mandatu radnego Rady Gminy Kikół bez głosowania
  Komunikat Orange
  Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na wójta
  Uchwała w sprawie obwieszenia o zarejestrowanych kandydatach na wójta
  Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na radnych
  Uchwała w sprawie obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na radnych
  Uchwała w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Kikół
  Zawiadomienie o posiedzeniu obwodowej komisji wyborczej
  Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Kikole z dnia 20 października 2014 roku o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r
  KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 października 2014 r. o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r
  POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO we Włocławku
  KOMUNIKAT o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin i rad powiatów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 16 października 2014 r.o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  Wzór druku zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  OBWIESZCZENIE - informacja o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  KOMUNIKAT - zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Informacja- zgłaszanie kandydatów do komisji obwodowych
  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kikół
  Co musi zrobić wyborca aby mógł głosować
  Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku w sprawie powołania miejskich, gminnych komisji wyborczych
  Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Informacja dla kandydatów w zakresie podania daty złożenia oświadczenia lustracyjnego
  Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o liczbie radnych
  Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - Sejmik
  OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KIKÓŁ
  OBWIESZCZENIE STAROSTY LIPNOWSKIEGO
  WAŻNE INFORMACJE
  Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego (więcej województw)
  Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego (jedno województwo)
  Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego (gmina)