W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kikół na lata 2018 - 2023"

Data uchwały:
2020-02-26

Numer uchwały:
XVI/92/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Kikół

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.