W sprawie:
zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego Kraina Bajek w Kikole poprzez przeniesienie jego siedziby

Data uchwały:
2020-02-26

Numer uchwały:
XVI/90/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Kikół

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.