W sprawie:
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Kikół

Data uchwały:
2020-02-26

Numer uchwały:
XVI/89/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Kikół

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.