W sprawie:
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2020 - 2033

Data uchwały:
2020-02-26

Numer uchwały:
XVI/88/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Kikół

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.