W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2020

Data uchwały:
2020-02-26

Numer uchwały:
XVI/87/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Kikół

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.