Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2018/2019

1.  Odśnieżający wyjeżdżają odśnieżać drogi gminne na wyraźne polecenie sołtysa danego sołectwa lub pracownika gminy odpowiedzialnego za utrzymanie dróg gminnych.

2.  W pierwszej kolejności odśnieżamy drogi gminne wykorzystywane w komunikacji autobusów szkolnych.

3.  Drogi dojazdowe prywatne odśnieżamy tylko w nagłych i uzasadnionych przypadkach (np. osoba niepełnosprawna, osoba starsza samotna, przyjazd karetki pogotowia).

4.  Odśnieżanie dróg dojazdowych prywatnych może odbywać się po uprzednim odśnieżeniu wszystkich dróg gminnych.

5.  Drogi powinny być odśnieżane w miarę możliwości i usytuowania terenu na maksymalną szerokość drogi.

6.  Sołectwa powinny być odśnieżane na przemian raz z jednej strony sołectwa raz z drugiej strony sołectwa.

7.  Drogi gminne odśnieżamy po ustaniu opadów śniegu.