Urząd Gminy Kikół
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka » Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie

Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie

Warunki przyjęcia:

Podstawą przyjęcia na pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy jest decyzja skierowująca wystawiona przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole wydana w oparciu o wywiad środowiskowy oraz dokumenty potwierdzające sytuację zdrowotną, socjalno-bytową i rodzinną.

Wymagane dokumenty:

  • zaświadczenie lekarza psychiatry lub neurologa,

  • zaświadczenia lekarza pierwszego kontaktu,

  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS (jeśli osoba takie orzeczenie posiada),

  • zaświadczenie lub inne dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osoby ubiegającej się o pobyt w ŚDS i jej rodziny,

  • wniosek o skierowanie osoby do Środowiskowego Domu Samopomocy.

WAŻNE

Powyższe dokumenty składa się we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej Ośrodku Pomocy Społecznej na załączonych drukach.

Załączone dokumenty
  wymagane dokumenty (328.2kB)        
  wniosek skierowujący (311.6kB)        
  zaświadczenie lekarza neurologa lub psychiatry (326.3kB)        
  zaświadczenie lekarza rodzinnego (348.4kB)        
Redaktor: Piotr Zarembski Źródło: Iwona Rempuszewska
Utworzony: 2016-08-23 11:13:03 Ostatnia zmiana: 2016-08-23 11:15:34