Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych GOPS KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2018-2019
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3557643
od 28 marca 2008
Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta » 2015

Artykuły
  Zarządzenie Nr 89 2015
  Zarządzenie Nr 88/2015
  Zarządzenie Nr 87/2015
  Zarządzenie Nr 86/2015
  Zarządzenie Nr 85/2015
  Zarządzenie Nr 84/2015
  Zarządzenie Nr 83/2015
  Zarządzenie Nr 82/2015
  Zarządzenie Nr 81/2015
  Zarządzenie Nr 80/2015
  Zarządzenie Nr 79/2015
  Zarządzenie Nr 78/2015
  Zarządzenie Nr 77/2016
  Zarządzenie Nr 76/2015
  Zarządzenie Nr 75/2015
  Zarządzenie Nr 74/2015
  Zarządzenie Nr 73/2015
  Zarządzenie Nr 72/2015
  Zarządzenie Nr 71/2015
  Zarządzenie Nr 70/2015
  Zarządzenie Nr 69/2015
  Zarządzenie Nr 68/2015
  Zarządzenie Nr 67/2015
  Zarządzenie Nr 66/2015
  Zarządzenie Nr 65/2015
  Zarządzenie Nr 64/2015
  Zarządzenie Nr 63/2015
  Zarządzenie Nr 62/2015
  Zarządzenie Nr 61/2015
  Zarządzenie Nr 60/2015
  Zarządzenie Nr 59/2015
  Zarządzenie Nr 58/2015
  Zarządzenie Nr 57/2015
  Zarządzenie Nr 56/2015
  Zarządzenie Nr 55/2015
  Zarządzenie Nr 54/2015
  Zarządzenie Nr 53/2015
  Zarządzenie Nr 52A/2015
  Zarządzenie Nr 52/2015
  Zarządzenie Nr 51/2015
  Zarządzenie Nr 50/2015
  Zarządzenie Nr 49/2015
  Zarządzenie Nr 48/2015
  Zarządzenie Nr 47/2015
  Zarządzenie Nr 46/2015
  Zarządzenie Nr 45/2015
  Zarządzenie Nr 44/2015
  Zarządzenie Nr 43/2015
  Zarządzenie Nr 42/2015
  Zarządzenie Nr 41/2015
  Zarządzenie Nr 40/2015
  Zarządzenie Nr 39/2015
  Zarządzenie Nr 38/2015
  Zarządzenie Nr 37/2015
  Zarządzenie Nr 36/2015
  Zarządzenie Nr 35/15
  Zarządzenie Nr 34/2015
  Zarządzenie Nr 33/2015
  Zarządzenie Nr 32/2015
  Zarządzenie Nr 31/2015
  Zarządzenie Nr 30/2015
  Zarządzenie Nr 29/2015
  Zarządzenie nr 28/2015
  Zarządzenie Nr 27/2015
  Zarządzenie Nr 26/2015
  Zarządzenie Nr 25/2015
  Zarządzenie Nr 24/2015
  Zarządzenie Nr 23/2015
  Zarządzenie Nr 22/2015
  Zarządzenie Nr 21/2015
  Zarządzenie Nr 20/2015
  Zarządzenie Nr 19/2015
  Zarządzenie Nr 18/2015
  Zarządzenie Nr 17/2015
  Zarządzenie Nr 16/2015
  Zarządzenie Nr 15/2015
  Zarządzenie Nr 14/2015
  Zarządzenie Nr 13 2015
  Zarządzenie Nr 12/2015
  Zarządzenie Nr 11/2015
  Zarządzenie Nr 10/2015
  Zarządzenie Nr 9/2015
  Zarządzenie Nr 8/2015
  Zarządzenie Nr 7/2015
  Zarządzenie Nr 6/2015
  Zarządzenie Nr 5/2015
  Zarządzenie Nr 4/2015
  Zarządzenie Nr 3/2015
  Zarządzenie Nr 2/2015
  Zarządzenie Nr 1/2015