Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2017-2018
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3510230
od 28 marca 2008
Konkursy » Ogłoszenia » Zamknięte

Artykuły
  Wyniki Otwartego Konkursu Ofert 2017
  Nabór do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert 2017
  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w roku 2017 zadań publicznych na terenie Gminy Kikół
  Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kikół w 2016 r.
  Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury i sztuki na terenie Gminy Kikół w 2016 r.
  Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury i sztuki na terenie Gminy Kikół w 2016 roku
  Unieważnienie konkursu ofert na wspieranie zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kikół w 2016 r.
  Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kikół w 2015 roku.
  Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury i sztuki na terenie Gminy Kikół w 2015 roku
  Otwarty konkurs ofert na wspierania zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury i sztuki na terenie Gminy Kikół w 2015 roku
  Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kikół w 2015 roku
  OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPIERANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY KIKÓŁ W 2014 ROKU.
  OTWARY KONKURS OFERT NA WSPIERANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY I SZTUKI NA TERENIE GMINY KIKÓŁ W 2014 ROKU
  Informacja
  Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kikół na 2012 r.
  Informacja
  Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kikół na 2012 r.
  Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu w gminie Kikół w 2011 roku
  Otwarty konkurs ofert nr 1 na wykonanie zadania publicznego
  Otwarty konkurs ofert nr 1 na wykonanie zadania publicznego „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” związanego z realizacją zadań własnych Gminy Kikół w 2011 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność...
  Otwarty konkurs ofert nr 1 na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w gminie Kikół w 2011 roku
  ZAPROSZENIE NR 15 DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej
  ZAPROSZENIE NR 14 DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej
  ZAPROSZENIE NR 13 DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej
  ZAPROSZENIE NR 12 DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej
  ZAPROSZENIE NR 11 DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej
  Otwarty konkurs ofert nr 1 na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w gminie Kikół w 2010 roku
  Otwarty konkurs ofert nr 1 na wykonanie zadania publicznego „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” związanego z realizacją zadań własnych Gminy Kikół w 2010 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność...
  ZAPROSZENIE NR 10 DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej
  ZAPROSZENIE NR 9 DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej
  Otwarty konkurs ofert nr 1 na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w gminie Kikół w 2009 roku
  Otwarty konkurs ofert nr 1 na wykonanie zadania publicznego „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” związanego z realizacją zadań własnych Gminy Kikół w 2009 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność poż
  ZAPROSZENIE NR 8 DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej
  ZAPROSZENIE NR 7 DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej
  ZAPROSZENIE NR 6 DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej
  ZAPROSZENIE NR 5 DO SKŁADANIA OFERT Na usługi integracji społecznej
  ZAPROSZENIE NR 4 DO SKŁADANIA OFERT Na usługi integracji społecznej
  ZAPROSZENIE NR 3 DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej
  ZAPROSZENIE NR 2 DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej
  ZAPROSZENIE NR 1 DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej
  Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w gminie Kikół w 2008 roku