Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych GOPS KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2018-2019
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3557523
od 28 marca 2008
Prawo lokalne » Uchwały Rady Gminy » Sprawy organizacyjne

Artykuły
  Uchwała Nr III/16/2018
  Uchwała Nr II/9/2018
  Uchwała Nr II/9/2018
  Uchwała Nr II/8/2018
  Uchwała Nr II/7/2018
  Uchwała Nr II/6/2018
  Uchwała Nr II/5/2018
  Uchwała Nr II/4/2018
  Uchwała Nr XXXVII/196/2017
  Uchwała Nr XXXI/161/2017
  Uchwała Nr XXX/153/2017
  Uchwała Nr XXIV/111/2016
  Uchwała Nr XIII/62/2015
  Uchwała Nr XI/53/2015
  Uchwała Nr VIII/43/2015
  Uchwała Nr VIII/42/2015
  Uchwała Nr VII/39/2015
  Uchwała Nr III/18/2014
  Uchwała Nr II/15/2014
  Uchwała Nr II/12/2014
  Uchwała Nr I/6/2014
  Uchwała Nr I/5/2014
  Uchwała Nr I/4/2014
  Uchwała Nr I/3/2014
  Uchwała NR I/2/2014
  Uchwała Nr I/1/2014
  Uchwała Nr XLII/226/2014
  Uchwała Nr XLI/223/2014
  Uchwała Nr XXXVIII/212/2013
  Uchwała Nr XXXIII/194/2013
  Uchwała Nr XXXI/185/2013
  Uchwała Nr XXXI/184/2013
  Uchwała Nr XXXI/183/2013
  Uchwała Nr XXI/117/2012
  Uchwała Nr XIV/77/2012
  Uchwała Nr IX /48/2011
  Uchwała Nr IX/ 47 /2011
  Uchwała Nr IX/ 46 /2011
  Uchwała Nr IV/26/11
  Uchwała Nr IV/22/11
  Uchwała Nr II/7/10
  Uchwała Nr II/6/10
  Uchwała Nr II/5/10
  Uchwała Nr II/4/10
  Uchwała Nr II/3/10
  Uchwała Nr I/2/10
  Uchwała Nr I/1/10
  Uchwała Nr XLII/277/10
  Uchwała Nr XLII/276/10
  Uchwała Nr XXXVI/251/10
  Uchwała Nr XXXV/245/10
  Uchwała Nr XXXV/244/10
  Uchwała Nr XXXV/243/10
  Uchwała Nr XXXII/233/09
  Uchwała Nr XXXII/232/09
  Uchwała Nr XXXI/219/09
  Uchwała Nr XXXI/214/09
  Uchwała Nr XXX/212/09
  Uchwała Nr XXX/211/09
  Uchwała Nr XXX/210/09
  Uchwała Nr XXIX/200/09
  Uchwała Nr XXVIII/185/09
  Uchwała Nr XXVI/173/09
  Uchwała Nr XXV/164/09
  Uchwała Nr XXIV/155/08
  Uchwała Nr XXIII/145/08
  Uchwała Nr XXII/142/08
  Uchwała Nr XXII/136/08
  Uchwała Nr XXII/135/08
  Uchwała Nr XVI/87/08
  Uchwała Nr XV/84/08
  Uchwała Nr XI/64/07
  Uchwała Nr VII/46/07
  Uchwała Nr VII/45/07
  Uchwała Nr VII/43/07
  Uchwała Nr III/22/06
  Uchwała Nr III/20/06
  Uchwała Nr II/7/06
  Uchwała Nr II/6/06
  Uchwała Nr II/5/06
  Uchwała Nr II/4/06
  Uchwała Nr II/3/06
  Uchwała Nr I/2/06
  Uchwała Nr I/1/06
  Uchwała Nr XLIII/176/06
  Uchwała Nr XLIII/174/06
  Uchwała Nr XLI/169//06
  Uchwała Nr XL/165/06
  Uchwała Nr XXXIX/162/06
  Uchwała Nr XXXVIII/153/06
  Uchwała Nr XXXVIII/152/06
  Uchwała Nr XXXVI/148/05
  Uchwała Nr XXXII/129/05
  Uchwała Nr XXIX/116/05
  Uchwała Nr XXIX/115/05
  Uchwała Nr XXVIII/112/05
  Uchwała Nr XXVIII/111/05
  Uchwała Nr XXVIII/110/05
  Uchwała Nr XXVIII/109/05
  Uchwała Nr XXVIII/108/05
  Uchwała Nr XXVIII/106/05
  Uchwała Nr XXIV/92/04
  Uchwała Nr XVIII/73/04
  Uchwała Nr XVII/63/04
  Uchwała Nr XIII/53/03
  Uchwała Nr XIII/50/03
  Uchwała Nr X/40/03
  Uchwała Nr X/39/03
  Uchwała Nr IX/38/03 Statut Gminy Kikół
  Uchwała Nr VII/35/03
  Uchwała Nr VII/34/03
  Uchwała Nr VII/33/03
  Uchwała Nr VI/31/03
  Uchwała Nr VI/29/03
  Uchwała Nr VI/28/03
  Uchwała Nr V/24/03
  Uchwała Nr II/15/02
  Uchwała Nr II/14/02
  Uchwała Nr II/13/02
  Uchwała Nr II/7/02
  Uchwała Nr II/6/02
  Uchwała Nr II/5/02
  Uchwała Nr II/4/02
  Uchwała Nr I/3/02
  Uchwała Nr I/2/02
  Uchwała Nr I/1/02