Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych GOPS KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2018-2019
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3557517
od 28 marca 2008
Prawo lokalne » Uchwały Rady Gminy » Podatki lokalne

Artykuły
  Uchwała Nr XL/214/2018
  Uchwała Nr XXXVI/190/2017
  Uchwała Nr XXXVI/189/2017
  Uchwała Nr XXXVI/188/2017
  Uchwała Nr XXXV/179/2017
  Uchwała Nr XXVIII/146/2017
  Uchwała Nr XXI/100/2016
  Uchwała Nr XXI/99/2016
  Uchwała Nr XXI/98/2016
  Uchwała Nr XI/51/2015
  Uchwała Nr XI/50/2015
  Uchwała Nr XI/49/2015
  Uchwała Nr XI/48/2015
  Uchwała Nr V/30/2015
  Uchwała Nr XLVIII/254/2014
  Uchwała Nr XLVIII/253/2014
  Uchwała Nr XLVIII/252/2014
  Uchwała Nr XLVIII/251/2014
  UCHWAŁA NR XXXVI/203/2013
  UCHWAŁA NR XXXVI/202/2013
  UCHWAŁA NR XXXVI/201/2013
  Uchwała Nr XXXII/187/2013
  Uchwała Nr XXIV/136/2012
  Uchwała Nr XXIV/135/2012
  Uchwała Nr XXIV/134/2012
  Uchwała Nr XXIV/133/2012
  UCHWAŁA NR V/30/2011
  Uchwała Nr XI/60/2011
  Uchwała Nr XI/59/2011
  Uchwała Nr XI/58/2011
  Uchwała Nr XI/57/2011
  Uchwała Nr XII/64/2011
  Uchwała Nr IV/25/11
  Uchwała Nr III/14/10
  Uchwała Nr XLII/274/10
  Uchwała Nr XLII/273/10
  Uchwała Nr XXXII/229/09
  Uchwała Nr XXXII/228/09
  Uchwała Nr XXVII/182/09
  Uchwała Nr XXVI/169/09
  Uchwała Nr XXIII/149/08
  Uchwała Nr XXIII/148/08
  Uchawła Nr XXIII/147/08
  Uchwała Nr XXII/140/08
  Uchwała Nr XXII/139/08
  Uchwała Nr XXII/138/08
  Uchwała Nr XX/122/08
  Uchwała Nr XX/121/08
  Uchwała Nr XIX/114/08
  Uchwała Nr XIX/113/08
  Uchwała Nr XIII/72/07
  Uchwała Nr XIII/71/07
  Uchwała Nr XIII/70/07
  Uchwała Nr IX/58/07
  Uchwała Nr V/34/07
  Uchwała Nr II/15/06
  Uchwała Nr II/12/06
  Uchwała Nr II/11/06
  Uchwała Nr II/10/06
  Uchwała Nr II/9/06
  Uchwała Nr XXXVI/145/05
  Uchwała Nr XXXVI/147/05
  Uchwała Nr XXXVI/146/05
  Uchwała Nr XXVII/98/04
  Uchwała Nr XXVII/97/04
  Uchwała Nr XXVI/95/04
  Uchwała Nr XIII/56/03
  Uchwała Nr XIII/55/03
  Uchwała Nr XIII/54/03
  Uchwała Nr II/12/02
  Uchwała Nr II/11/02
  Uchwała Nr II/10/02
  Uchwała Nr II/9/02