Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych GOPS KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2018-2019
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3557515
od 28 marca 2008
Prawo lokalne » Uchwały Rady Gminy » Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Artykuły
  Uchwała Nr XLIV/235/2018
  Uchwała Nr XLIV/234/2018
  Uchwała Nr XXXIX/208/2018
  Uchwała Nr XXXIX/207/2018
  Uchwała Nr XXXV/178/2017
  Uchwała Nr XXXIII/169/2017
  Uchwała Nr XXXIII/168/2017
  Uchwała Nr XXXIII/169/2017
  Uchwała Nr XXXIII/168/2017
  Uchwała Nr XXXI/158/2017
  Uchwała Nr XIX/90/2016
  Uchwała Nr XLVII/249/2014
  Uchwała Nr XLVI/245/2014
  Uchwała Nr XLVI/244/2014
  Uchwała Nr XLIV/236/2014
  Uchwała Nr XXXIII/192/2013
  Uchwała Nr XXXIII/191/2013
  Uchwała.XXIII.132.2012
  Uchwała Nr XXI/120/2012
  Uchwała Nr XX/113/2012
  Uchwała Nr XVIII/99/2012
  Uchwała Nr XIX/108/2012
  Uchwała NR XIX/107/2012
  Uchwała Nr XV/83/2012
  Uchwała Nr XV/81/2012
  Uchwała Nr XV/80/2012
  Uchwała Nr VI/37/2011
  UchwałaNr VI/35/2011
  Uchwała Nr X/53/2011
  Uchwała Nr XII/63/2011
  Uchwała Nr III/12/10
  Uchwała Nr III/11/10
  Uchwała Nr XXXVIII/255/10
  Uchwała Nr XXXVI/249/10
  Uchwała Nr XXX/209/09
  Uchwała Nr XXIX/201/09
  Uchwała Nr XXIX/199/09
  Uchwała Nr XXIX/198/09
  Uchwała Nr XXIX/197/09
  Uchwała Nr XXIX/196/09
  Uchwała Nr XXIX/195/09
  Uchwała Nr XXIX/194/09
  Uchwała Nr XXIX/193/09
  Uchwała Nr XXIX/192/09
  Uchwała Nr XXIX/191/09
  Uchwała Nr XXVI/174/09
  Uchwała Nr XXV/157/09
  Uchwała Nr XXI/127/08
  Uchwała Nr XIX/115/08
  Uchwała Nr XIX/111/08
  Uchwała Nr XIX/110/08
  Uchwała Nr XVIII/105/08
  Uchwała Nr XVIII/104/08
  Uchwała Nr XVIII/103/08
  Uchwała Nr XVIII/102/08
  Uchwała Nr XVIII/101/08
  Uchwała Nr XVII/99/08
  Uchawała Nr XVII/98/08
  Uchwała Nr XV/85/08
  Uchwała Nr IX/56/07
  Uchwała Nr IX/55/07
  Uchwała Nr IX/54/07
  Uchwała Nr VII/44/07
  Uchwała Nr IV/25/07
  Uchwała Nr XLII/171/06
  Uchwała Nr XXXIX/159/06
  Uchwała Nr XXXIII/134/05
  Uchwała Nr XXXIII/133/05
  Uchwała Nr XXIX/114/05
  Uchwała Nr XXII/83/04
  Uchwała Nr XIX/76/04
  Uchwała Nr XVIII/66/04
  Uchwała Nr XVI/60/04
  Uchwała Nr XII/49/03
  Uchwała Nr X/43/03
  Uchwała Nr VIII/36/03
  Uchwała Nr VI/30/03
  Uchwała Nr V/26/03