Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych GOPS KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2018-2019
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3558442
od 28 marca 2008
Gmina » Majątek Gminy Wersja do druku

Mienie komunalne Gminy Kikół stan na 2007 rok
 

L.p.

Położenie działki

Nr ewidencyjny

Powierzchnia działki (m2)

Nr. decyzji

7222/27/...

Nr KW

uwagi

1

Kikół

148/9

1250

5/91

18900

droga

3

Kikół

241/1

75

8/91

18900

droga

4

Kikół

241/2

11

8/91

18900

droga

5

Kikół

140/7

272

10/91

18900

zieleń

6

Kikół

600

795

9/91

18900

działka budowlana

7

Kikół

266

23

10/91

18900

zieleń

8

Kikół

280

140

11/91

18900

działka budowlana

9

Kikół

279/6

1431

11/91

18900

droga

10

Kikół

279/7

251

11/91

18900

pas przydrożny

11

Kikół

278/6

26

11/91

18900

pas przydrożny

12

Kikół

278/4

592

11/91

18900

pas przydrożny

13

Kikół

326

472

11/91

1890

działka budowlana

14

Kikół Wieś

615

791

15/92

18900

działka budowlana

15

Kikół

85/1

214

17/92

18900

droga

16

Kikół

85/4

310

17/92

18900

droga

18

Kikół

109/2

621

19/92

18900

budynek UG

19

Kikół

95/5

227

17/92

18900

droga

20

Moszczonne

75/6

1200

22/92

20233

działka budowlana

21

Moszczonne

75/10

100

22/92

20233

działka budowlana

22

Moszczonne

75/9

1800

22/92

20233

działka budowlana

23

Lubin

251

30600

23/92

20229

las

25

Kikół Wieś

592/12

15345

24/92

18900

teren rekreacyjny

26

Kikół Wieś

97

953

25/92

18900

działka budowlana

27

Wolęcin

75/1

2100

27/92

20115

świetlica wiejska

28

Wolęcin

75/8

1600

27/92

20115

boisko wiejskie

29

Wolęcin

76/7

400

27/92

20115

działka budowlana

30

Wolęcin

76/11

100

27/92

20115

przystanek PKS

31

Wola

67/2

10800

28/92

20233

park, świetlica

32

Wola

78/7

56100

28/92

20233

park

33

Wola

255/11

700

28/92

20233

działka budowlana

34

Wola

255/3

1300

28/92

20233

działka budowlana

35

Kikół

81/9

100

28/92

18900

działka budowlana

36

Kikół

58


29/92

18900

budynek mieszkalny

37

Kikół

60/2,60/1


29/92

18900

budynek mieszkalny

38

Kikół

75/3

535

29/92

18900

budynek mieszkalny

39

Moszczonne

51/1

1400

30/92

20232

OSP

40

Dąbrówka

201/2


31/92

20230

OSP201/3

140

31/92

20230

OSP201/4

192


201/6

1664
41

Hornówek

54/2

2300

32/92

20231

OSP

42

Janowo

111/2

20

33/92

19949

świetlica wiejska

44

Lubin

361/1


36/92

8289

działka budowlana

45

Lubin

361/2

752

36/92

8289

droga

46

Lubin

361/3

14278

36/92

8289

działka budowlana+studnia

47

Lubin

361/23

304

36/92

8289

droga

48

Lubin

361/7

1153

36/92

8289

droga

49

Grodzeń

77


37/92

18900

działka budowlana

50

Kikół

213

60

38/92

18900

zieleń

51

Kikół

217/12

3276

38/92

18900

droga - St. Rynek

52

Kikół

153

2063

38/92

18900

przedszkole

53

Kikół

91/1

1154

38/92

18900

działka budowlana

54

Kikół Wieś

105/11

2100

akt not /93

18900

droga

55

Konotopie

76/9

2200

43/93

24707

hydrofornia

56

Sumin

158/1

1400

44/93

20712

studnia głębino

57

Kikół

87/1

189

akt not /93

20321

dworzec PKS

58

Kikół

89/15

581

akt not /93

18900

droga


Kikół

41/1


Akt not./07

20321

przepompownia ścieków


Kikół

41/2

3523

Akt not./07

20321

przepompownia ścieków

59

Kikół

41


akt not /93

20321

przepompownia ścieków

60

Kikół Wieś

174/15

460

45/94

18900

droga

61

Kikół Wieś

174/18

89

45/94

18900

droga

62

Kołat Rybniki

93

5800

46/94

21777

sołtysówka

63

Zajeziorze

119

7600

47/94

21778

sołtysówka

64

Kikół

278/8

466

50/94

18900

pas przydrożny

65

Kikół

278/9

20

50/94

18900

pas przydrożny

66

Kikół

327

8628


18900

droga

67

Kikół

276/3

55

50/94

18900

pas przydrożny

68

Kikół

276/5

83

50/94

18900

pas przydrożny

69

Kikół

276/8

1043

50/94

18900

droga

70

Kikół

277/1

27

50/94

18900

pas przydrożny

71

Kikół

277/3

87

50/94

18900

pas przydrożny

72

Kikół

277/4

795

50/94

18900

pas przydrożny

73

Kikół

277/6

82

50/94

18900

pas przydrożny

74

Lubin/Bielica

324/3

700

akt not /94

8289

stacja uzdatniania wody

75

Kikół Wieś

175/3

1793

akt not /94

18900

droga

76

Kikół

12/1

264

akt not /95

22608

droga

78

Kikół

101/2

261

akt not /95

22608

droga

79

Lubin

266/1

8787

akt not /96


oczyszczalnia ścieków

80

Konotopie

76/1,76/12

195

akt not /97


stacja uzdatniania wody

81

Zajeziorze

148/1

19000

55/97


szkoła

82

Zajeziorze

147/2

700

55/97


szkoła

83

Sumin

81

8200

56/97


szkoła

84

Trutowo

190

23200

57/97


szkoła

85

Wola

80/2

2208

58/97


szkoła

86

Wola

82/1

18475

58/97


szkoła

87

Kikół

148/2

1000

59/97


droga

88

Kikół

113

11750

61/97


szkoła

89

Ciełuchowo

37/1

100

63/98


świetlica wiejska

90

Ciełuchowo

37/2

500

63/98


świetlica wiejska

91

Ciełuchowo

37/3

100

63/98


droga

92

Ciełuchowo

127/1

5500

64/98


szkoła

93

Grodzeń

291/1

1000

65/98


szkoła

94

Grodzeń

292

2400

65/98


szkoła

95

Grodzeń

295

2700

65/98


droga

96

Dąbrówka

140/4

2107

akt not /98


droga

97

Kikół Wieś

105/42

21161

akt not /99


działka gimnazjum

98

Kikół Wieś

24,38

4800

akt not /99


łąka

99

Kikół

161/5

1111

akt / 2000


przepompownia ścieków

100

Kikół

324

1721

66/2000


remiza OSP

101

Kikół

325

614

66/2000


droga

102

Kikół Wieś

592/7

73100

67/2001


ogródki działkowe

103

Kikół

128/1

211

akt / 2001


przepompownia ścieków

105

Lubin

250/1

798

akt / 2001


budynek mieszkalny

106

Kikół Wieś

58/13

101

akt / 2002


przepompownia ścieków

107

Kikół

58/1,58/2,64/1

801

akt/2003


drogi

108

Kikół

110/3

1245

akt/2003


ZOZ

111

Kikół

140/15

2880

1/91

20590

GOK

112

Kikół

140/1

1530

1/91

20590

GOK

113

Kikół

140/11

406

1/91

20590

GOK

114

Kikół

140/12

587

1/91

20590

GOK

115

Kikół

102/2

236

17/92

18900

droga

116

Kikół

102/3

1247

17/92

18900

hydrofornia

117

Kikół

102/4

76

17/92

18900

droga

118

Lubin

324/25

60

akt/2005


przepompownia ścieków

119

Kikół

586

1275

akt/2005


droga


Informację wytworzył: Hanna Prażniewska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Mariusz Marciniak, Data wprowadzenia: 2008-05-29 14:30:46, Zatwierdził do publikacji: Mariusz Marciniak, Data publikacji 2008-05-29 15:02:51, Ostatnia zmiana: 2008-05-29 15:03:31, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 4006