Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2017-2018
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3509667
od 28 marca 2008
Gmina » Dane statystyczne Wersja do druku

1995 - 2008 © Główny Urząd Statystyczny

 

NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2002
GOSPODARSTWA DOMOWE

Jednostka miary

2002

RODZAJE GOSPODARSTW

Gospodarstwa domowe ogółem

ogółem

gosp.dom.

2 117

jednorodzinne ogółem

gosp.dom.

1 597

jednorodzinne 2 osobowe

gosp.dom.

401

jednorodzinne 3 osobowe

gosp.dom.

401

jednorodzinne 4 i więcej osób

gosp.dom.

795

dwurodzinne

gosp.dom.

137

trzy i więcej rodzinne

gosp.dom.

4

nierodzinne ogółem

gosp.dom.

379

nierodzinne 1 osobowe

gosp.dom.

344

nierodzinne 2 osobowe

gosp.dom.

23

nierodzinne 3 osobowe

gosp.dom.

9

nierodzinne 4 i więcej osobowe

gosp.dom.

3

Gospodarstwo domowe bez użytkownika indywidualnego gospodarstwa rolnego (działki rolnej)

ogółem

gosp.dom.

1 255

jednorodzinne ogółem

gosp.dom.

905

jednorodzinne 2 osobowe

gosp.dom.

303

jednorodzinne 3 osobowe

gosp.dom.

233

jednorodzinne 4 i więcej osób

gosp.dom.

369

dwurodzinne

gosp.dom.

41

trzy i więcej rodzinne

gosp.dom.

3

nierodzinne ogółem

gosp.dom.

306

nierodzinne 1 osobowe

gosp.dom.

286

nierodzinne 2 osobowe

gosp.dom.

15

nierodzinne 3 osobowe

gosp.dom.

0

nierodzinne 4 i więcej osobowe

gosp.dom.

3

Gospodarstwo domowe z użytkownikiem działki rolnej

ogółem

gosp.dom.

180

jednorodzinne ogółem

gosp.dom.

143

jednorodzinne 2 osobowe

gosp.dom.

30

jednorodzinne 3 osobowe

gosp.dom.

39

jednorodzinne 4 i więcej osób

gosp.dom.

74

dwurodzinne

gosp.dom.

10

trzy i więcej rodzinne

gosp.dom.

0

nierodzinne ogółem

gosp.dom.

27

nierodzinne 1 osobowe

gosp.dom.

21

nierodzinne 2 osobowe

gosp.dom.

4

nierodzinne 3 osobowe

gosp.dom.

0

nierodzinne 4 i więcej osobowe

gosp.dom.

0

Gospodarstwo domowe z użytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego

ogółem

gosp.dom.

680

jednorodzinne ogółem

gosp.dom.

548

jednorodzinne 2 osobowe

gosp.dom.

67

jednorodzinne 3 osobowe

gosp.dom.

129

jednorodzinne 4 i więcej osób

gosp.dom.

352

dwurodzinne

gosp.dom.

86

trzy i więcej rodzinne

gosp.dom.

0

nierodzinne ogółem

gosp.dom.

45

nierodzinne 1 osobowe

gosp.dom.

36

nierodzinne 2 osobowe

gosp.dom.

4

nierodzinne 3 osobowe

gosp.dom.

5

nierodzinne 4 i więcej osobowe

gosp.dom.

0

Gospodarstwo domowe z właścicielem zwierząt gospodarskich

ogółem

gosp.dom.

0

jednorodzinne ogółem

gosp.dom.

0

jednorodzinne 2 osobowe

gosp.dom.

0

jednorodzinne 3 osobowe

gosp.dom.

0

jednorodzinne 4 i więcej osób

gosp.dom.

0

dwurodzinne

gosp.dom.

0

trzy i więcej rodzinne

gosp.dom.

0

nierodzinne ogółem

gosp.dom.

0

nierodzinne 1 osobowe

gosp.dom.

0

nierodzinne 2 osobowe

gosp.dom.

0

nierodzinne 3 osobowe

gosp.dom.

0

nierodzinne 4 i więcej osobowe

gosp.dom.

0

GŁÓWNE ŹRÓDŁO UTRZYMANIA

Gospodarstwa domowe źródło utrzymania praca najemna

poza rolnictwem w sektorze publicznym

ogółem

gosp.dom.

195

1

gosp.dom.

10

2

gosp.dom.

24

3

gosp.dom.

55

4 i więcej

gosp.dom.

106

poza rolnictwem w sektorze prywatnym

ogółem

gosp.dom.

393

1

gosp.dom.

35

2

gosp.dom.

32

3

gosp.dom.

83

4 i więcej

gosp.dom.

243

w rolnictwie w sektorze publicznym

ogółem

gosp.dom.

0

1

gosp.dom.

0

2

gosp.dom.

0

3

gosp.dom.

0

4 i więcej

gosp.dom.

0

w rolnictwie w sektorze prywatnym

ogółem

gosp.dom.

13

1

gosp.dom.

4

2

gosp.dom.

0

3

gosp.dom.

0

4 i więcej

gosp.dom.

5

Gospodarstwa domowe źródło utrzymania praca na rachunek własny

poza rolnictwem

ogółem

gosp.dom.

63

1

gosp.dom.

0

2

gosp.dom.

6

3

gosp.dom.

15

4 i więcej

gosp.dom.

42

w swoim gospodarstwie rolnym

ogółem

gosp.dom.

512

1

gosp.dom.

23

2

gosp.dom.

41

3

gosp.dom.

106

4 i więcej

gosp.dom.

342

w rolnictwie poza swoim gospodarstwem rolnym

ogółem

gosp.dom.

0

1

gosp.dom.

0

2

gosp.dom.

0

3

gosp.dom.

0

4 i więcej

gosp.dom.

0

Gospodarstwa domowe źródło utrzymania niezarobkowe

emerytura pracownicza, kombatancka i pochodne

ogółem

gosp.dom.

215

1

gosp.dom.

53

2

gosp.dom.

92

3

gosp.dom.

36

4 i więcej

gosp.dom.

34

emerytura rolna

ogółem

gosp.dom.

256

1

gosp.dom.

109

2

gosp.dom.

108

3

gosp.dom.

24

4 i więcej

gosp.dom.

15

renta z tytułu niezdolności do pracy

ogółem

gosp.dom.

180

1

gosp.dom.

29

2

gosp.dom.

61

3

gosp.dom.

42

4 i więcej

gosp.dom.

48

renta socjalna

ogółem

gosp.dom.

7

1

gosp.dom.

0

2

gosp.dom.

0

3

gosp.dom.

4

4 i więcej

gosp.dom.

0

renta rodzinna

ogółem

gosp.dom.

69

1

gosp.dom.

27

2

gosp.dom.

23

3

gosp.dom.

7

4 i więcej

gosp.dom.

12

zasiłek dla bezrobotnych

ogółem

gosp.dom.

58

1

gosp.dom.

6

2

gosp.dom.

10

3

gosp.dom.

9

4 i więcej

gosp.dom.

33

zasiłek pomocy społecznej

ogółem

gosp.dom.

49

1

gosp.dom.

18

2

gosp.dom.

6

3

gosp.dom.

5

4 i więcej

gosp.dom.

20

inne niezarobkowe źródło

ogółem

gosp.dom.

73

1

gosp.dom.

9

2

gosp.dom.

12

3

gosp.dom.

19

4 i więcej

gosp.dom.

33

Gospodarstwa domowe źródło utrzymania inne dochody

dochody z własności

ogółem

gosp.dom.

4

1

gosp.dom.

0

2

gosp.dom.

0

3

gosp.dom.

0

4 i więcej

gosp.dom.

0

dochody z najmu

ogółem

gosp.dom.

0

1

gosp.dom.

0

2

gosp.dom.

0

3

gosp.dom.

0

4 i więcej

gosp.dom.

0

Gospodarstwa domowe źródło utrzymania na utrzymaniu

ogółem

gosp.dom.

25

1

gosp.dom.

17

2

gosp.dom.

3

3

gosp.dom.

0

4 i więcej

gosp.dom.

3

Gospodarstwa domowe źródło utrzymania nieustalone

ogółem

gosp.dom.

0

1

gosp.dom.

0

2

gosp.dom.

0

3

gosp.dom.

0

4 i więcej

gosp.dom.

0

GOSPODARSTWA DOMOWE W MIESZKANIACH

Gospodarstwa domowe wg liczby osób

gospodarstwa

ogółem

ogółem

gosp.dom.

2 117

1 osoba

gosp.dom.

344

2 osoby

gosp.dom.

424

3 osoby

gosp.dom.

410

4 osoby

gosp.dom.

397

5 osób i więcej

gosp.dom.

542

gospodarstwo mieszkające samodzielnie w mieszkaniu

ogółem

gosp.dom.

1 515

1 osoba

gosp.dom.

192

2 osoby

gosp.dom.

281

3 osoby

gosp.dom.

292

4 osoby

gosp.dom.

304

5 osób i więcej

gosp.dom.

446

ludność w gospodarstwach

ogółem

ogółem

osoba

7 218

1 osoba

osoba

344

2 osoby

osoba

848

3 osoby

osoba

1 230

4 osoby

osoba

1 588

5 osób i więcej

osoba

3 208

gospodarstwo mieszkające samodzielnie w mieszkaniu

ogółem

osoba

5 503

1 osoba

osoba

192

2 osoby

osoba

562

3 osoby

osoba

876

4 osoby

osoba

1 216

5 osób i więcej

osoba

2 657

Gospodarstwa domowe wg typu gospodarstwa i liczby rodzin w gospodarstwie

ogółem

ogółem

gosp.dom.

2 115

jednorodzinne

gosp.dom.

1 597

dwurodzinne

gosp.dom.

137

jednoosobowe

gosp.dom.

342

nierodzinne

gosp.dom.

35

gospodarstwo mieszkające samodzielnie w mieszkaniu

ogółem

gosp.dom.

1 513

jednorodzinne

gosp.dom.

1 167

dwurodzinne

gosp.dom.

123

jednoosobowe

gosp.dom.

190

nierodzinne

gosp.dom.

30

Gospodarstwa domowe wg tytułu zajmowania mieszkania przez gospodarstwo

ogółem

ogółem

gosp.dom.

2 115

własność

gosp.dom.

1 525

spółdzielcze prawo do lokalu

gosp.dom.

25

najem mieszkania

gosp.dom.

74

pokrewieństwo

gosp.dom.

475

gospodarstwo mieszkające samodzielnie w mieszkaniu

ogółem

gosp.dom.

1 513

własność

gosp.dom.

1 242

spółdzielcze prawo do lokalu

gosp.dom.

25

najem mieszkania

gosp.dom.

73

pokrewieństwo

gosp.dom.

169


Informację wytworzył: GUS, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Mariusz Marciniak, Data wprowadzenia: 2008-05-29 12:55:56, Zatwierdził do publikacji: Mariusz Marciniak, Data publikacji 2008-05-29 12:58:02, Ostatnia zmiana: 2008-05-29 12:59:02, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1488