Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2017-2018
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3509665
od 28 marca 2008
Gmina » Dane statystyczne Wersja do druku

  

LEŚNICTWO

Jednostka miary

2006

LEŚNICTWO WSZYSTKICH FORM WŁASNOŚCI

Powierzchnia gruntów leśnych

ogółem

ha

225,3

lasy ogółem

ha

224,5

grunty leśne publiczne ogółem

ha

84,7

grunty leśne publiczne Skarbu Państwa

ha

81,6

grunty leśne publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych

ha

75,6

grunty leśne prywatne

ha

140,6

Powierzchnia gruntów nieleśnych zalesionych i przeznaczonych do zalesienia

zalesienia ogółem

ha

1,3

zalesienia lasy publiczne ogółem

ha

0

zalesienia lasy publiczne Skarbu Państwa

ha

0

zalesienia lasy publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych

ha

0

zalesienia lasy prywatne ogółem

ha

1,3

grunty nieleśne przeznaczone do zalesienia ogółem

ha

0

grunty nieleśne przeznaczone do zalesienia w zarządzie Lasów Państwowych

ha

0

lesistość w %

%

2,30

LEŚNICTWO (POZA SKARBEM PAŃSTWA)

Powierzchnia gruntów leśnych

ogółem

ha

143,70

lasy ogółem

ha

143,70

lasy ochronne

ha

0

grunty leśne prywatne ogółem

ha

140,60

grunty leśne prywatne osób fizycznych

ha

139,60

grunty leśne prywatne wspólnot gruntowych

ha

0

grunty leśne prywatne lasy ochronne

ha

0

grunty leśne gminne ogółem

ha

3,10

grunty leśne gminne lasy ogółem

ha

3,10

grunty leśne gminne lasy ochronne

ha

0

Odnowienia i zalesienia

ogółem

ogółem

ha

1,3

lasy prywatne

ha

1,3

lasy gminne

ha

0

zalesienia

ogółem

ha

1,3

lasy prywatne

ha

1,3

lasy gminne

ha

0

Pozyskiwanie drewna (grubizny)

ogółem

m3

0

lasy prywatne

m3

0

lasy gminne

m3

0


Informację wytworzył: GUS, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Mariusz Marciniak, Data wprowadzenia: 2008-05-29 10:43:58, Zatwierdził do publikacji: Mariusz Marciniak, Data publikacji 2008-05-29 12:42:00, Ostatnia zmiana: 2008-05-29 12:42:11, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1271