Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2017-2018
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3177681
od 28 marca 2008
Gmina » Dane statystyczne Wersja do druku

  

KULTURA I SZTUKA

Jednostka miary

2006

BIBLIOTEKI

Placówki biblioteczne

biblioteki i filie

ob.

1

pracownicy bibliotek

osoba

3

księgozbiór

wol.

15 989

czytelnicy w ciągu roku

osoba

1 023

wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz

wol.

14 815

punkty biblioteczne w mieście

ob.

0

punkty biblioteczne na wsi

ob.

0

obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

ob.

0

Placówki biblioteczne wg organu prowadzącego

ogółem

biblioteki i filie

ob.

1

pracownicy bibliotek

osoba

3

księgozbiór

wol.

15 989

czytelnicy w ciągu roku

osoba

1 023

wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz

wol.

14 815

punkty biblioteczne w mieście

ob.

0

punkty biblioteczne na wsi

ob.

0

obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

ob.

0

prowadzone przez gminę

biblioteki i filie

ob.

1

pracownicy bibliotek

osoba

3

księgozbiór

wol.

15 989

czytelnicy w ciągu roku

osoba

1 023

wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz

wol.

14 815

punkty biblioteczne w mieście

ob.

0

punkty biblioteczne na wsi

ob.

0

obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

ob.

0

prowadzone przez powiat

biblioteki i filie

ob.

0

pracownicy bibliotek

osoba

0

księgozbiór

wol.

0

czytelnicy w ciągu roku

osoba

0

wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz

wol.

0

punkty biblioteczne w mieście

ob.

0

punkty biblioteczne na wsi

ob.

0

obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

ob.

0

prowadzone przez miasto na prawach powiatu

biblioteki i filie

ob.

0

pracownicy bibliotek

osoba

0

księgozbiór

wol.

0

czytelnicy w ciągu roku

osoba

0

wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz

wol.

0

punkty biblioteczne w mieście

ob.

0

punkty biblioteczne na wsi

ob.

0

obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

ob.

0

prowadzone przez województwo

biblioteki i filie

ob.

0

pracownicy bibliotek

osoba

0

księgozbiór

wol.

0

czytelnicy w ciągu roku

osoba

0

wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz

wol.

0

punkty biblioteczne w mieście

ob.

0

punkty biblioteczne na wsi

ob.

0

obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

ob.

0

Biblioteki - wskaźniki

ludność na 1 placówkę biblioteczną

osoba

7 230,00

księgozbiór bibliotek na 1000 ludności

wol.

2 213,62

czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności

osoba

141,63

wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach

wol.

14,48

KINA

Kina stałe

ogółem

ob.

0

sale

sala

0

miejsca na widowni

miejsce

0

seanse ogółem

seans

0

seanse filmy produkcji polskiej

seans

0

widzowie ogółem

osoba

0

widzowie na filmach produkcji polskiej

osoba

0

obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

ob.

0

Kina stałe własność gminy

ogółem

ob.

0

sale

sala

0

miejsca na widowni

miejsce

0

seanse ogółem

seans

0

seanse filmy produkcji polskiej

seans

0

widzowie ogółem

osoba

0

widzowie na filmach produkcji polskiej

osoba

0

obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

ob.

0

MUZEA

Muzea

muzea łącznie z oddziałami

ob.

0

oddziały

ob.

0

zwiedzający muzea i oddziały

osoba

0

obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

ob.

0

Muzea w gestii samorządu gmin, powiatów i miast na prawach powiatu

muzea łącznie z oddziałami

ob.

0

oddziały

ob.

0

zwiedzający muzea i oddziały

osoba

0

obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

ob.

0


1995 - 2008 © Główny Urząd Statystyczny

Informację wytworzył: GUS, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Mariusz Marciniak, Data wprowadzenia: 2008-05-29 10:36:58, Zatwierdził do publikacji: Mariusz Marciniak, Data publikacji 2008-05-29 10:38:55, Ostatnia zmiana: 2008-05-29 13:40:30, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1222