Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2017-2018
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3509660
od 28 marca 2008
Gmina » Dane statystyczne Wersja do druku

 

GOSPDARKA MIESZKANIOWA

Jednostka miary

2006

ZASOBY MIESZKANIOWE

Zasoby mieszkaniowe wg form własności

ogółem

mieszkania

miesz.

1 891

izby

izba

7 313

powierzchnia użytkowa mieszkań

m2

149 205

zasoby gmin (komunalne)

mieszkania

miesz.

11

izby

izba

33

powierzchnia użytkowa mieszkań

m2

486

zasoby spółdzielni mieszkaniowych

mieszkania

miesz.

18

izby

izba

60

powierzchnia użytkowa mieszkań

m2

996

zasoby zakładów pracy

mieszkania

miesz.

24

izby

izba

52

powierzchnia użytkowa mieszkań

m2

1 009

zasoby osób fizycznych

mieszkania

miesz.

1 834

izby

izba

7 159

powierzchnia użytkowa mieszkań

m2

146 502

zasoby Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS)

mieszkania

miesz.

0

izby

izba

0

powierzchnia użytkowa mieszkań

m2

0

zasoby pozostałych podmiotów

mieszkania

miesz.

4

izby

izba

9

powierzchnia użytkowa mieszkań

m2

212

Zasoby mieszkaniowe wg lokalizacji

ogółem

mieszkania

miesz.

1 891

izby

izba

7 313

powierzchnia użytkowa mieszkań

m2

149 205

w miastach

mieszkania

miesz.

0

izby

izba

0

powierzchnia użytkowa mieszkań

m2

0

na wsi

mieszkania

miesz.

1 891

izby

izba

7 313

powierzchnia użytkowa mieszkań

m2

149 205

Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne

ogółem

wodociąg

miesz.

1 661

ustęp spłukiwany

miesz.

1 346

łazienka

miesz.

1 356

centralne ogrzewanie

miesz.

1 353

gaz sieciowy

miesz.

0

w miastach

wodociąg

miesz.

0

ustęp spłukiwany

miesz.

0

łazienka

miesz.

0

centralne ogrzewanie

miesz.

0

gaz sieciowy

miesz.

0

na wsi

wodociąg

miesz.

1 661

ustęp spłukiwany

miesz.

1 346

łazienka

miesz.

1 356

centralne ogrzewanie

miesz.

1 353

gaz sieciowy

miesz.

0

Mieszkania wyposażone w instalacje - w % ogółu mieszkań

w miastach

wodociąg

%

0

łazienka

%

0

centralne ogrzewanie

%

0

na wsi

wodociąg

%

87,8

łazienka

%

71,7

centralne ogrzewanie

%

71,5

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania

1 mieszkania

m2

78,9

na 1 osobę

m2

20,6

DODATKI MIESZKANIOWE

Liczba i kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych

ogółem

ogółem (liczba)

szt

651

kwota

35 241

w zasobie gminnym

ogółem (liczba)

szt

0

kwota

0

w zasobie spółdzielczym

ogółem (liczba)

szt

0

kwota

0

w zasobie wspólnot mieszkaniowych

ogółem (liczba)

szt

161

kwota

11 175

w zasobie prywatnym

ogółem (liczba)

szt

490

kwota

24 066

w zasobie towarzystwa budownictwa społecznego

ogółem (liczba)

szt

0

kwota

0

w zasobie innym

ogółem (liczba)

szt

0

kwota

0


1995 - 2008 © Główny Urząd Statystyczny

Informację wytworzył: GUS, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Mariusz Marciniak, Data wprowadzenia: 2008-05-29 10:28:41, Zatwierdził do publikacji: Mariusz Marciniak, Data publikacji 2008-05-29 10:30:54, Ostatnia zmiana: 2008-05-29 13:36:08, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1235