Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2017-2018
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3509659
od 28 marca 2008
Gmina » Dane statystyczne Wersja do druku

 

GOSPODARKA KOMUNALNA 

Jed.
miary

2006

URZĄDZENIA SIECIOWE

Wodociągi

długość czynnej sieci rozdzielczej

km

155,0

długość czynnej sieci rozdzielczej stanowiącej własność gminy

km

155,0

długość czynnej sieci rozdzielczej stanowiącej własność gminy, eksploatowanej przez jednostki gospodarki komunalnej

km

0

połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania

szt

1 071

woda dostarczona gospodarstwom domowym

dam3

362,5

ludność korzystająca z sieci wodociągowej w miastach

osoba

0

ludność korzystająca z sieci wodociągowej

osoba

5 856

Kanalizacja

długość czynnej sieci kanalizacyjnej

km

16,0

długość czynnej sieci kanalizacyjnej stanowiącej własność gminy

km

16,0

długość czynnej sieci kanalizacyjnej stanowiącej własność gminy eksploatowanej przez jednostki gospodarki komunalnej

km

0

połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania

szt

437

ścieki odprowadzone

dam3

76,4

ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej w miastach

osoba

0

ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej

osoba

1 384

Sieć gazowa

długość czynnej sieci ogółem w m

m

0

długość czynnej sieci przesyłowej w m

m

0

długość czynnej sieci rozdzielczej w m

m

0

czynne połączenia do budynków mieszkalnych

szt

0

odbiorcy gazu

gosp.dom.

0

odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem

gosp.dom.

0

odbiorcy gazu w miastach

gosp.dom.

0

zużycie gazu w tys. m3

tys.m3

0

zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań w tys. m3

tys.m3

0

ludność korzystająca z sieci gazowej

osoba

0

Energia elektryczna w gospodarstwach domowych w miastach

odbiorcy energii elektrycznej na niskim napięciu

szt

0

zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu

MW*h

0

Korzystający z instalacji w miastach w % ogółu ludności miast

wodociąg

%

0

kanalizacja

%

0

gaz

%

0

Sieć rozdzielcza na 100 km2

sieć wodociągowa

km

157,7

sieć kanalizacyjna

km

16,3

sieć gazowa

km

0,0

Zużycie wody, energii elektrycznej oraz gazu w gospodarstwach domowych

woda z wodociągów

na 1 mieszkańca

m3

0

na 1 korzystającego / odbiorcę

m3

0

energia elektryczna

na 1 mieszkańca

kW*h

0

na 1 korzystającego / odbiorcę

kW*h

0

gaz z sieci

na 1 mieszkańca

m3

0,0

na 1 korzystającego / odbiorcę

m3

0

KOMUNIKACJA MIEJSKA

Trasy komunikacyjne

autobusowe

km

0

tramwajowe

km

0

trolejbusowe

km

0

obsługiwane przez inne województwo

km

0


1995 - 2008 © Główny Urząd Statystyczny


Informację wytworzył: GUS, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Mariusz Marciniak, Data wprowadzenia: 2008-05-29 09:54:11, Zatwierdził do publikacji: Mariusz Marciniak, Data publikacji 2008-05-29 10:22:53, Ostatnia zmiana: 2008-05-29 13:33:02, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1722